Rezultati: 1 - 10 od 58.388
 • Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi ...

  Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu. SOP 2006-01-0643. EVA 2005-2611-0129. EPA -

  www.pisrs.si/Pis.web/ pregledPredpisa?id=PRAV7166
 • Podjetnik - prvi medij podjetništva-Varovanje delavcev ...

  Varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam Avtor: | Objava: 07.11.2005 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi ...

  www.podjetnik.si/clanek/ varovanje-delavcev-pred-tv...
 • DKUM - VAROVANJE PRED OBRESTNIM TVEGANJEM V ...

  VAROVANJE PRED OBRESTNIM TVEGANJEM V TERMOELEKTRARNI ŠOŠTANJ D.O.O. Avtorji: Part, Jure (Avtor) Taškar Beloglavec, Sabina (Mentor) Več o mentorju... ...

  https://dk.um.si/ IzpisGradiva.php?id=20380
 • Mednarodni računovodski standard 39: Računovodenje ...

  ... varovanja pred tveganji (valutnimi, cenovnim itd.) v skladu z MRS 39 Mednarodni računovodski standard 39: Računovodenje varovanja pred tveganji (valutnimi, ...

  www.si-revizija.si/.../ mednarodni-ra-unovodski-st...
 • Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi ...

  ... pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu ...

  www.eudavki.si/ index.php?Folder=743&S=1
 • [PDF]

  mddsz.gov.si

  ... dejavnikom, ki se nahajajo v 2., 3. in 4. skupini pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu, Priloga ...

  www.mddsz.gov.si/fileadmin/.../ pravilnik_vzd_nosecnice.pdf
 • Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi ...

  ... 2016 je bila objavljena Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem, ...

  www.varnonadelu.si/33/.../ ?uri_view_type=4
 • Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi ...

  Uredba določa zahteve za varovanje delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki v skladu z Direktivo Sveta 2010/32/EU z dne 10. maja 2010 o ...

  www.osha.mddsz.gov.si/.../ 2013-09-03-Uredba-o-varova...
 • [PDF]

  id.gov.si

  PRAKTIČNE NEZAVEZUJOČE SMERNICE O VAROVANJU ZDRAVJA IN ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI DELAVCEV PRED TVEGANJI ZARADI IZPOSTAVLJENOSTI KEMIČNIM DEJAVNIKOM PRI DELU (Členi ...

  www.id.gov.si/fileadmin/.../ SMERNICE_NEVARNE_SNOVI_-SL...
 • Namen priskrbe finančnega instrumenta določa davčno ...

  Davčna osnova pri varovanju Računovodsko obračunavanje varovanja pred tveganjem je pripoznavanje pobotnih vplivov, ki jih imajo na poslovni izid spremembe ...

  smartfin.si/clanki/ 326-namen-priskrbe-financn...