Rezultati: 1 - 10 od 276
 • Index of ...

  ... 2009-1slo_Ustava_RS.pdf 16-Mar-2017 12:42 133K 2011-1slo_Ustava_RS.pdf 16-Mar-2017 12:42 450K 2011-1slo_Zepna_Ustava_RS.pdf 16-Mar-2017 12:42 254K ...

  fotogalerija.dz-rs.si/.../ Ustava_Republike_Slovenije/
 • USTAVNA POBUDA DRŽAVLJANOV RS ZARADI RAZLASTNINJENJA

  Ustava Republike Slovenije 1991 MAJNIŠKA DEKLARACIJA iz leta 1989 je bila osnova kasnejši Temeljni listini in Ustavi RS, PDF USTAVA RS PRED SPREMEMBO ...

  stres.a.gape.org/VTA/.../ ustavna_pobuda_23_1_15.htm
 • [PDF]

  vlada.si

  Ker je volilna pravica temeljnega pomena za izpeljavo načela ljudske suverenosti, jo vse države v bistvenem urejajo že v ustavi, zato morajo biti tudi njene ...

  www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/ si/.../2015/sevl41-15.pdf
 • [PDF]

  mzz.gov.si

  Pravica do samoodločbe je zagotovljena v preambuli in v prvem odstavku 3. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa, da je Slovenija država vseh svojih ...

  www.mzz.gov.si/fileadmin/.../ II._ICESCR_-_uvodno_in_dru...
 • Javno delovanje ob dopolnitvi preambule Ustave RS

  Javno delovanje ob dopolnitvi preambule Ustave RS Društvo ADP je sodelovalo pri dopolnitvi preambule slovenske Ustave v letu 2002. Kontakt | Podatki | ...

  www.adp.si/ index.php?Itemid=9&catid=7...
 • [PDF]

  inv.si

  ... ustava iz leta 1995 navaja kot konstitutivne narode Bošnjake, Srbe in Hrvate), Urad RS za statistiko predloga ni upošteval in, ob zaslonu na Ustavo, poimensko ...

  www.inv.si/DocDir/.../ Raziskava_Polozaj_in_statu...
 • [PDF]

  sindikatvojakov.si

  Page 1/2 Page 2/2

  www.sindikatvojakov.si/ svs-je-uspel-ustavno-sodis...
 • [PDF]

  06_vpis_pravice_do_pitne_vode_v_ustavo_rs.pdf

  www.obcina-skocjan.si/data/.../ 06_vpis_pravice_do_pitne_...
 • [PDF]

  ds-rs.si

  ... 70/08, 73/09 in 101/10), sprejela naslednje S T A L I Š Č E k Pobudi za spremembo 168. in 170. člena Ustave Republike Slovenije Interesna skupina negospodarskih ...

  www.ds-rs.si/sites/.../ stalisce_is_negosp.dejavno...
 • Republiška zakonodaja

  Ustava RS [pdf] 289.07 Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju ZSDU [pdf] 238.08 Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 [pdf] 537.74 Zakon o delovnih ...

  www.sindikat-svps.si/ predpisi/delovno-pravo/