Rezultati: 1 - 10 od 204
 • USTAVNA POBUDA DRŽAVLJANOV RS ZARADI RAZLASTNINJENJA

  Ustava Republike Slovenije 1991 MAJNIŠKA DEKLARACIJA iz leta 1989 je bila osnova kasnejši Temeljni listini in Ustavi RS, PDF USTAVA RS PRED SPREMEMBO ...

  stres.a.gape.org/VTA/.../ ustavna_pobuda_23_1_15.htm
 • [PDF]

  vlada.si

  Ker je volilna pravica temeljnega pomena za izpeljavo načela ljudske suverenosti, jo vse države v bistvenem urejajo že v ustavi, zato morajo biti tudi njene ...

  www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/ si/.../2015/sevl41-15.pdf
 • [PDF]

  mzz.gov.si

  Pravica do samoodločbe je zagotovljena v preambuli in v prvem odstavku 3. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa, da je Slovenija država vseh svojih ...

  www.mzz.gov.si/fileadmin/.../ II._ICESCR_-_uvodno_in_dru...
 • [PDF]

  inv.si

  ... ustava iz leta 1995 navaja kot konstitutivne narode Bošnjake, Srbe in Hrvate), Urad RS za statistiko predloga ni upošteval in, ob zaslonu na Ustavo, poimensko ...

  www.inv.si/DocDir/.../ Raziskava_Polozaj_in_statu...
 • [PDF]

  ds-rs.si

  Zorana Božiča za spremembo 6. člena Ustave Republike Slovenije Interesna skupina negospodarskih dejavnosti pobudo državnega svetnika dr. Zorana Božiča za ...

  www.ds-rs.si/sites/default/.../ staliisce_int._negospod._...
 • [PDF]

  sindikatvojakov.si

  Page 1/2 Page 2/2

  www.sindikatvojakov.si/ svs-je-uspel-ustavno-sodis...
 • [PDF]

  skupnostobcin.si

  ... izvorne pristojnosti in finančna sredstva lokalnih skupnosti, kar je v neskladju z Ustavo RS in Zakonom o lokalni samoupravi. Nesprejemljiv je sprejem takšnih ...

  https://skupnostobcin.si/.../ stalisce-sos-zkz-e-dz-rs.pdf
 • Zvišanje cen subvencioniranih mesečnih vozovnic

  Po 148. členu Ustave RS pravi, da če proračun ni sprejet do prvega dne, ko ga je ... Informacijske pooblaščenke RS (PDF) Mednarodne gospodarske zbornice (PDF) 1. ...

  www.mladismo.si/novice/.../ zvi-anje-cen-subvencionira...
 • Vabila, gradiva in zapisniki sej OS - 12. redna seja ...

  ... - zapis pravice so pitne vode v ustavo (pdf / 334 kb) Zvočni posnetek seje (mp3 ... Informacijske pooblaščenke RS (PDF) Mednarodne gospodarske zbornice (PDF) 1. ...

  www.sentjur.si/Seje-OS/ 12.-redna-seja-Obcinskega-...
 • Občina Kostel

  ESA84 Obravnava predloga Sklepa za vpis neodtujljive pravice do vode v Ustavo RS [ pdf, 299 Kb ] Vse pravice pridržane© 2016 Creativ, Novi mediji d.o.o.|

  www.kostel.si/page/ page.asp?id_informacija=37...