Rezultati: 1 - 10 od 228
 • [PDF]

  ustava RS.pdf

  www.zsss.si/images/ stories/PDF/ustava RS.pdf
 • GIBANJE ZA PRENOVO SLOVENIJE

  ... (UR.list RS) pdf MAJNIŠKA DEKLARACIJA 1989 pdf (orig. jpg ) Deklaracija ob neodvisnosti (UR.list RS ) Ustava Republike Slovenije 1991 Rožniška deklaracija ...

  stres.a.gape.org/prenova_slo/ dosedanje_ustave.htm
 • Javno delovanje ob dopolnitvi preambule Ustave RS

  Javno delovanje ob dopolnitvi preambule Ustave RS Društvo ADP je sodelovalo pri dopolnitvi preambule slovenske Ustave v letu 2002. Kontakt | Podatki | ...

  www.adp.si/ index.php?Itemid=9&catid=7...
 • [PDF]

  drustvo-dtvpo.si

  ... po starem zakonu), prav tako pa bi bil lahko s tem kršen 155. člen Ustave RS. Novela odpravlja nepopravljive posledice tudi v delu, ki se nanaša na vpis ...

  www.drustvo-dtvpo.si/wp/.../ Sporočilo-za-javnost-s-sej...
 • [PDF]

  un.gov.si

  UVODNA POJASNILA Pravna podlaga za urejanje položaja romske skupnosti v Republiki Sloveniji je 65. člen ustave, ki določa, da položaj in posebne pravice romske ...

  www.un.gov.si/fileadmin/.../ 7-10-POROCILO_o_polozaju_r...
 • [PDF]

  vrs-3.vlada.si

  ... v drugem odstavku 77. člena v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 15. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, ...

  vrs-3.vlada.si/MANDAT13/.../ $FILE/ZOPSPU-za_vlado_RS.pdf
 • [PDF]

  gzs.si

  ... svojo funkcijo pa opravljajo neprofesionalno. Obrazložitev: 76. člen Ustave Republike Slovenije določa, da je ustanavljanje in delovanje sindikatov svobodno. Po ...

  www.gzs.si/pripone/33220/ Razlaga-kolektivne-pogodbe...
 • [PDF]

  kjuc.si

  Slovenija Zakon o kazenskem postopku (ZKP) : z novelo ZKP-L 445 Slovenija Ustava Republike Slovenije 446 Slovenija Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakon o ...

  www.kjuc.si/newsimages/ Seznam_kupljenega_knjiznic...
 • [PDF]

  mzz.gov.si

  Ustava Republike Slovenije iz leta 1991 ima posebno poglavje, ki se nanaša na človekove pravice in temeljne svoboščine (14. - 65. člen). Besedilo teh določb ...

  www.mzz.gov.si/fileadmin/.../ IV.ICCPR_-_Uvodno_porocilo...
 • [PDF]

  us-rs.si

  ... »Tez za slovensko ustavo« - objavljenih aprila leta '88. »Pisateljska ustava« je bila nato uporabljena kot predloga »Delovnega osnutka nove slovenske ustave« - ...

  www.us-rs.si/media/ govor_prof_dr_petra_jambre...