Rezultati: 1 - 2 od 2
 • Nad kršitve oseb z duševno motnjo s posebnim poročilom

  Ustava & zakoni Akti Varuha Varuh kot Državni preventivni mehanizem ... socialno-varstvenih zavodov (PFD) Izjava varu hinje ob predstavitvi posebnega ...

  www.varuh-rs.si/.../ ?cHash=ec6d8f4ec8d7682e394...
 • [PDF]

  izs.si

  ... kakor tudi slovenski pravni viri od ustave, zakonov, pravilnikov do uredb. ... po fazah, pretoãna procesna shema (PFD diagram) z uporabo standardnih simbolov, ...

  www.izs.si/fileadmin/dokumenti/.../ Izobrazevanja2009.pdf