Rezultati: 1 - 10 od 12
 • Razpisi Slovenija: Dobava progovnih ločilnikov in ...

  Razpisi Slovenija: Dobava progovnih ločilnikov in odklopnih ločilnikov 24 kV

  www.javnirazpisi.com/.../ index.cfm?3827JE80767CB446...
 • Elektro Ljubljana > Podrobnosti narocila

  Gre za progovni ločilnik - horizontalni z ozemljilnimi noži ter progovno ločilno stikalo - horizontalno z ozemljilnimi noži. Glede na to da je določena količina ...

  https://.../ Podrobnosti-narocila.aspx?...
 • [PDF]

  eles.si

  ... iz nadzorništva Slovenj Gradec menjava treh drogov, prestavitev progovnega ločilnika za TP Gradišče, zamenjava 20 kV odvodnikov prenapetosti in izolatorjev ter ...

  www.eles.si/files/eles/.../ NasStik/NAS_STIK_07-2010.pdf
 • odločitve DKOM - Državna revizijska komisija

  ... pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava progovnih ločilnikov in odklopnih ločilnikov 24kV«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Tehmar ...

  www.dkom.si/odlocitve_DKOM/ 2014032008032553/
 • [EXCEL]

  cerknica.si

  ... -3kos gar 2 6 Dobava, montaža in postavitev vertikalnega progovnega ločilnika RAL V 24/500 OP s pogonom in izolataorjem na N - drog in potencialnim ...

  www.cerknica.si/assets/ files/a_1522_888.xls
 • [WORD]

  vrs-3.vlada.si

  Transformatorska postaja se opremi s progovnim ločilnikom; – E3: izvede se zemeljsko napajanje zapornic iz prostostoječe omare pri nadomestni ...

  vrs-3.vlada.si/MANDAT13/.../ $FILE/PIS2013-2430-0003.doc
 • Uradni list Republike Slovenije

  Transformatorska postaja se opremi s progovnim ločilnikom; – E3: izvede se zemeljsko napajanje zapornic iz prostostoječe omare pri nadomestni transformatorski ...

  www.uradni-list.si/1/ content?id=113049
 • Marko Naberšnik, režiser Petelinjega zajtrka

  www.mladina.si/media/www/.../ marko_nabersnik_display.jpg
 • [WORD]

  vlada.si

  ... kjer bo nameščeno ločilno stikalo za TP in kabelski odcep s progovnim ločilnikom in kabelskim odcepom za KB, DV Pavlič; - enosistemski DV 10 ...

  www.vlada.si/fileadmin/.../ doc/030917181434D_36v7.doc
 • Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni ...

  ... kjer bo nameščeno ločilno stikalo za TP in kabelski odcep s progovnim ločilnikom in kabelskim odcepom za KB, DV Pavlič; - enosistemski DV 10 (20) kV Pavlič ...

  www.pisrs.si/Pis.web/ pregledPredpisa?id=URED2918