Rezultati: 1 - 10 od 1.575
 • e-obrazec 961 - Pogodba o stvarni služnosti

  e-obrazec 961 - Pogodba o stvarni služnosti

  www.informiran.si/ survey.aspx?docID=961
 • Služnost, Ustanovitev služnosti, Odškodnina

  Za ustanovitev služnosti za vaši nepremičnini vam pripada odškodnina. Višina odškodnine za ustanovitev služnosti. Kako izterjam odškodnino za ustanovitev ...

  www.odskodninska-pisarna.si/.../ Odskodnina_za_ustanovite...
 • Odškodnina za ustanovitev služnosti | Cajtng.com

  Ena izmed obveznih sestavin take služnostne pogodbe je višina denarnega nadomestila za služnost, ki mora biti enaka plačilu za enakovredno služnost, ki bi jo ...

  www.cajtng.com/.../
 • [PDF]

  mirnapec.si

  ... za potrebe njenega obratovanja in vzdrževanja. − 3. člen NADOMESTILO ZA SLUŽNOST Nadomestilo za celotno obdobje_________let za v 2. členu naveden objekt znaša ...

  www.mirnapec.si/Upload/ OMP- Ustanovitev služnosti...
 • Odškodnina za ustanovitev služnosti

  Ena izmed obveznih sestavin take služnostne pogodbe je višina denarnega nadomestila za služnost, ki mora biti enaka plačilu za enakovredno služnost, ki bi jo ...

  www.pravnedejavnosti.si/prispevki/ 29-ustanovitev-sluznosti
 • [WORD]

  mkgp.gov.si

  Ime predpisa: Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti ...

  www.mkgp.gov.si/fileadmin/.../ metodologija_nadomestila_s...
 • Nadomestila za služnosti na vodnih in priobalnih ...

  ... 2011: MOP poziva k oddaji pripomb in predlogov na: - Osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na ...

  www.zelenaslovenija.si/.../ 1346-nadomestila-za-slunos...
 • Občine in država se bodo odslej izogibale plačevanju ...

  ... a naj bi bila ovira v pravilniku o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti države. Tudi tega naj bi v ...

  demokracija.si/slovenija/ obcine-in-drzava-se-bodo-o...
 • [PDF]

  obcina-sevnica.si

  ... za potrebe njenega obratovanja in vzdrževanja. 3. člen NADOMESTILO ZA SLUŽNOST Nadomestilo za celotno obdobje ___ let za vse v 2. členu navedene objekte znaša ...

  www.obcina-sevnica.si/.../ namera_o_ustavnovitvi_stva...
 • Služnosti

  Služnost je pravica uporabljati tujo stvar, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji stvari

  www.stvarno-pravo.si/ zakonodaja/sluznosti