Rezultati: 1 - 10 od 1.073
 • Služnost, Ustanovitev služnosti, Odškodnina

  Za ustanovitev služnosti za vaši nepremičnini vam pripada odškodnina. Višina odškodnine za ustanovitev služnosti. Kako izterjam odškodnino za ustanovitev ...

  www.odskodninska-pisarna.si/.../ Odskodnina_za_ustanovite...
 • Odškodnina za ustanovitev služnosti | Cajtng.com

  Ena izmed obveznih sestavin take služnostne pogodbe je višina denarnega nadomestila za služnost, ki mora biti enaka plačilu za enakovredno služnost, ki bi jo ...

  www.cajtng.com/.../
 • Pridobitev služnosti / Podpogoji / eVEM

  Pridobitev služnosti V primeru gradnje na tujih zemljiščih je treba pridobiti pravico graditi (služnost) skladno z določbami ZEKom-1. (od 16. do 23. člena). …

  evem.gov.si/info/podpogoji/.../ 17496/prikaziDrugiPogoj/
 • [PDF]

  mirnapec.si

  ... za potrebe njenega obratovanja in vzdrževanja. − 3. člen NADOMESTILO ZA SLUŽNOST Nadomestilo za celotno obdobje_________let za v 2. členu naveden objekt znaša ...

  www.mirnapec.si/Upload/ OMP- Ustanovitev služnosti...
 • [WORD]

  arhiv2014.skupnostobcin.si

  Ime predpisa: Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o metodologiji za določanje nadomestil za služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti ...

  arhiv2014.skupnostobcin.si/.../ metodologija_nadomestila_...
 • Odškodnina za ustanovitev služnosti

  Ena izmed obveznih sestavin take služnostne pogodbe je višina denarnega nadomestila za služnost, ki mora biti enaka plačilu za enakovredno služnost, ki bi jo ...

  www.pravnedejavnosti.si/prispevki/ 29-ustanovitev-sluznosti
 • Davčna obravnava nadomestila na podlagi pogodbe o ...

  ... tudi za dohodke iz oddajanja premoženja v najem dosežene kot nadomestilo za služnost (za pozitivno in negativno) v skladu z določbo 120. člena ZDoh-2. * ...

  racunovodja.com/ clanki.asp?clanek=1737
 • [WORD]

  posta.skupnostobcin.si

  ... za katere velja Pravilnik o metodologiji za določanje nadomestil služnosti na vodnih in priobalnih zemljiščih v lasti Republike Slovenije ...

  https://posta.skupnostobcin.si/ l/.../ibRWBqNHPwHidFQt0nz2Zw
 • [PDF]

  obcina-sevnica.si

  ... za potrebe njenega obratovanja in vzdrževanja. 3. člen NADOMESTILO ZA SLUŽNOST Nadomestilo za celotno obdobje ___ let za vse v 2. členu navedene objekte znaša ...

  www.obcina-sevnica.si/.../ namera_o_ustavnovitvi_stva...
 • [PDF]

  vrs-3.vlada.si

  ZEMLJIŠČA 1.3.1 Primer 1: Omejitve pri rabi zemljišča (služnost) Nadomestilo za služnost na parceli št. 222/3, katastrska občina: Pavlovci, občina Ormož Raba ...

  vrs-3.vlada.si/MANDAT14/.../ $FILE/Primeri_ocenjevanja.pdf