Rezultati: 1 - 10 od 122
 • Kovarianca - Wikipedija, prosta enciklopedija

  Poseben primer kovariance je varianca , ki pa opisuje spreminjanje dveh spremenljivk, ki sta identični. Vsebina 1 Definicija 2 Značilnosti 3 Glej tudi 4 ...

  https://sl.wikipedia.org/ wiki/Kovarianca
 • [PDF]

  omr.fnm.um.si

  Spearmanov korelacijski koeficient Kovarianca Kovarianca – mera za medsebojno povezanost dveh spremenljivk. Kovarianca spremenljivk X in Y : K(X, Y ) = E((X − ...

  https://omr.fnm.um.si/wp-content/ uploads/2018/04/6.pdf
 • [PDF]

  um.fnm.uni-mb.si

  Kovarianca – mera za povezanost spremenljivk. K(X, Y ) = E((X − E(X))(Y − E(Y ))). Ob danem vzorcu je cenilka za populacijsko kovarianco vzorˇcna kovarianca: ...

  um.fnm.uni-mb.si/files/.../ OS_EKNA_2010_05_24.pdf
 • [WORD]

  pravnica.net

  ... kovarianca, korelacijski količnik, korelacija ranga 13. Kaj je kovarianca in čemu služi? Kaj je njena slabost? Na kakšen način jo odpravimo? - Kovarianca je ...

  www.pravnica.net/.../ teoreticna-vprasanja-iz-st...
 • kor-kri

  ... kovarianca (covariance; Kovarianz ) je statistični postopek za ugotavljanje skupnega variiranja dveh variabel x in y s srednjima vrednostima µ x in µ y , ...

  www.katalog-znanj.bf.uni-lj.si/ vsebina/k/kor_kri.htm
 • BenSTAT | Pearsonov koeficient korelacije

  Izračunamo ga s kovarianco Cxy in standardnimi odkloni obeh spremenljivk po spodnji formuli: kjer je kovarianca mera linearne povezanosti med spremenljivkama ...

  https://www.benstat.si/ blog/.../
 • [PDF]

  dsc.ijs.si

  ... , f(xn) ∼ N(0,ΣΣΣ). Elementi Σij kovarianˇcne matrike ΣΣΣ so kovariance med vrednostmi spremenljivk f(xi) in f(xj) ter so funkcije argumentov xi in xj: Σij = ...

  dsc.ijs.si/si/datoteke/103/
 • [PDF]

  vision.fe.uni-lj.si

  Qw η ξ w       = Gaussov beli šum „sistemski šum“ Srednja vrednost nič Kovarianca Q Hitrost ni čisto konstantna, zato Prehod na nov položaj ni čisto tak, ...

  vision.fe.uni-lj.si/.../ RacunalniskiVid 2013 2014 ...
 • Signali | LSI

  Korelacija, kovarianca in stacionarnost naključnih signalov. Časovno in vzorčno povprečje. Ergodizem. Spektralna predstavitev naključnih signalov. Poissonovi ...

  luks.fe.uni-lj.si/nluks/ studij/predmeti/signali/
 • Nadtočaj

  Kovarianca , Kovarianten , Kovariantnost Pogoji uporabe

  www.angleskoslovenskislovar.com/.../ nàdtočáj/103377