REZULTATI ISKANJA: korpuskula

 • Культовый Журнал - corpuscula.blogspot.com

  Я Ошо читала. В перестроечные времена всё это тайное знание вышло из подполья и тут была масса эзотерических кружков, уже рыли ходы сайентологи со своей дианетикой, но еще не пришли любители ребёсинга и холотропного ...

  https://corpuscula.blogspot.com
 • Korpuskula – Wikipédia

  Korpuskula môže byť: častica; častica s nenulovou pokojovou hmotnosťou (teda nie napr. fotón či gravitón) historicky: označenie J.J. Thomsona pre elektrón resp. pre subatomárnu časticu podobnú elektrónu, pozri korpuskula (Thomson) označenie I. Newtona pre časticu svetla (išlo o inú koncepciu ako fotón), pozri korpuskula (Newton)

  https://sk.wikipedia.org/wiki/Korpuskula
 • Corpuscle - Wikipedia

  Corpuscle (/ ˈ k ɔːr p ə s əl /) or corpuscule, meaning a "small body", is often used as a synonym for particle.It may also refer to: a small free-floating biological cell, especially a blood cell; a nerve ending such as Meissner's corpuscle or a Pacinian corpuscle; any member of Corpus Christi College, Cambridge or Corpus Christi College, Oxford; a term used by J. J. Thomson to describe ...

  https://en.wikipedia.org/wiki/Corpuscle
 • Hrvatski jezični portal - hjp.znanje.hr

  korpuskula: korpùskula ž : 1. sitna čestica 2. fiz. elementarna čestica od koje je građena materija (i sve čestice u atomskoj jezgri) 3. anat. posebna krvna stanica

  hjp.znanje.hr/index.php?show=search_by_id&id=elllXRU=&keyword=korpuskula
 • Dualizam - Wikipedia

  Dualizam (latinski: dualis - dvojan, dvostruk) ili dvojstvo je pojam koji označava da je nešto sastavljeno od dva osnovna činioca (elementa, dela, principa i sl.).. Postoje dualizmi materije i sile, kauzaliteta i finaliteta, slobode i nužnosti u filozofiji, kvantiteta i kvaliteta u prirodi, sižea i stila u umjetnosti, muškog i ženskog pola u biologiji itd.

  https://sh.wikipedia.org/wiki/Dualizam
 • korpuskula - Twitch

  korpuskula streams live on Twitch! Check out their videos, sign up to chat, and join their community.

  https://www.twitch.tv/korpuskula
 • korpuskula - Wiktionary

  korpuskula. Iz Wiktionary. Idi na navigaciju Idi na pretragu. Sadržaj / Садржај ...

  https://sh.wiktionary.org/wiki/korpuskula
 • korpuskularna teorija značenje - hrleksikon.info

  korpuskularna teorija, fiz teorija koja se zasniva na shvaćanju da se svjetlo sastoji od sitnih čestica (korpuskula) koj..

  https://www.hrleksikon.info/definicija/korpuskularna-teorija.html
 • korpuskula - značenje - hrleksikon.info

  korpuskula (lat.). 1. Sitna čestica. 2. fiz elementarna čestica od koje je građena materija (npr. elektron)...

  https://www.hrleksikon.info/definicija/korpuskula.html
 • Električna energija – Wikipedija

  Snaga. Prolaskom kroz materijale električna struja ispoljava toplinski učinak, odnosno zagrijava materijal kroz koji prolazi.Isto tako, ona može ispoljavati i magnetski, kemijski ili mehanički učinak.Taj će učinak biti to jači, što je veći umnožak jakosti struje i napona koji je tu struju protjerao kroz strujni krug.

  https://hr.wikipedia.org/wiki/Električna_energija
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA