Rezultati: 1 - 10 od 1.020
 • [EXCEL]

  veterinarska-ambulanta.si

  KMG MID-i SLOVENSKIH KLAVNIC KMG MID KLAVNICA 100507301 Bohinjska Bistrica 100507285 Brežice 100507303 Celje ...

  www.veterinarska-ambulanta.si/ velike/dokumenti/MID.xls
 • Vnaprej pripravljen obrazec za leto 2015

  Vnesi KMG-MID

  pregled.arsktrp.gov.si/ predtisk15.php
 • Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

  KMG MID-i, odprti na MKGP, prenešeni na upravno enoto Če se KMG-MID številka dodeli na MKGP in ne na upravni enoti, se za to na novo vpisano kmetijsko ...

  rkg.gov.si/GERK/Pomoc/ sc.jsp?action=entry&entry_...
 • Sodstvo Republike Slovenije

  Vlagateljica ima pod KMG-MID 100363871 vpisano kmetijo v velikosti 4,351 ha PKP (preverjeno v spletni aplikaciji RKG-GERK), ki jo je pridobila s skupnimi ...

  www.sodisce.si/usrs/ odlocitve/2012032113052145/
 • | Velenje

  Obvestila nosilcem KMG-MID-ov o informativno dodeljenih plačilnih pravicah Agencija za kmetijske trge je vsem nosilcem KMG-MID-ov, ki so vložili zahtevek za ...

  www.upravneenote.gov.si/.../ 2007/9/article/4210/2816/
 • [PDF]

  arsktrp.gov.si

  Število KMG-MID, ki redi: od 0 do 2 GVŽ2 Število KMG-MID, ki redi: od 2 do 5 GVŽ Število KMG-MID, ki redi: od 5 do 10 GVŽ Število KMG-MID, ki redi: od 10 do 20 ...

  www.arsktrp.gov.si/.../ POROCILO_-_ZAJEM_KSS_2014_...
 • Evidenca imetnikov rejnih živali in Evidenca rejnih ...

  V okviru kmetijskega gospodarstva (KMG-MID) lahko nastopa eno ali več gospodarstev (G-MID). Če se gospodarstvo in kmetijsko gospodarstvo nahajata na isti ...

  www.uvhvvr.gov.si/si/ delovna_podrocja/.../
 • [PDF]

  vpt.si

  Spletni naslov: www.vpt.si 1 KMG-MID ŠTEVILKE NEKATERIH SLOVENSKIH KLAVNIC, ZBIRNIH CENTROV IN KAFILERIJ NAZIV KMG – MID KLAVNICA ŠKOFJA LOKA, d.o.o., ŠKOFJA ...

  www.vpt.si/PortalGenerator/ document.aspx?Action=2&ID=...
 • [PDF]

  vrs-3.vlada.si

  ZAHTEVEK ZA PRENOS PLAÈILNIH PRAVIC VRSTA PRENOSA: TRAJNI PRENOS - PRODAJA PLAÈILNIH PRAVIC BREZ ZEMLJIŠÈA Kmetijsko gospodarstvo - prenosnik, KMG MID , ki ga ...

  vrs-3.vlada.si/MANDAT13/.../ 2013-01-4295-2009-01-5144-...
 • [PDF]

  mkgp.gov.si

  FRANC OMAHEN Velika Dobrava 10, 1294 Višnja Gora KMG-MID: 100291343 Št. odločbe: 330-303/2005-102 Datum odločbe: 4. 7. 2005 Zoot. reg. št.: 06-180/05 Področje ...

  www.mkgp.gov.si/fileadmin/.../ Prasicereja_23_3_2010.pdf