Rezultati: 1 - 10 od 150.357
 • rkg.gov.si

  Prosimo počakajte...

  rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp
 • IZOBRAŽEVANJE - dejanska raba - GIZGI

  IZOBRAŽEVANJE - dejanska raba objavljeno: 5. feb. 2012 23:08 avtor: Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev [ posodobljeno 14. feb. 2012 23:43 ] ...

  www.giz-gi.si/novicke/ izobrazevanje-dejanskaraba
 • Dejanska raba slovenščine v strokah?

  Dejanska raba slovenščine v strokah? Novice Svet Gospodarstvo Mnenja Šport Kultura Znanje Prosti čas Multimedija Naroči se Predsedniške volitve ...

  www.delo.si/mnenja/.../ dejanska-raba-slovenscine-...
 • Namenska raba zemljišča

  Raba zemljišč – nudimo vam kakovostne geodetske storitve – sprememba dejanske rabe zemljišča. V prostorskem planu občine je vodena namenska raba zemljišča.

  www.vsi.si/geodetsko-podjetje-sezana/ raba-zemljisc
 • Dejanska raba

  Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč Območja melioracij Pedološke vrste (prsti) Zemljišča v rabi kmetijskih gospodarstev (GERK) Dejanska raba je bila ...

  www.geoprostor.net/PisoPortal/ vsebine_dejanska.aspx
 • Podrobnejša dejanska raba, podatki o vplivnem območju

  07.08.13 Podrobnejša dejanska raba, podatki o vplivnem območju Objavljamo Geodetske uprave RS, vezane na spremembe v vodenju in vzdrževanju dejanske rabe, ki ...

  www.izs.si/maticne-sekcije/.../ ?cHash=8dc2282d3ae8817f15...
 • GEOS8 - Dejanska_raba

  www.zeia.si/zeia/geos8/ lekcije/dejanska_raba.html
 • [POWERPOINT]

  e-prostor.gov.si

  DEJANSKA RABA ZEMLJIŠČ Je določena s fizičnimi elementi zemeljskega površja, ki so posledica naravnih dejavnikov ali človekove dejavnosti (uporabe) in jih je ...

  www.e-prostor.gov.si/.../ bonitiranje/Dejanska_raba.pps
 • Sprememba bonitete, dejanska raba

  Sprememba dejanske rabe zemljišč Kataster stavb Kataster stavb Vpis stavbe v kataster stavb Sprememba podatkov katastra stavb Inženirska geodezija ...

  www.geo-sistemi.si/ sprememba-bonitete/
 • Dejanska raba trajnih nasadov vpisana v kataster Glas ...

  Dejanska raba trajnih nasadov vpisana v kataster Foto: Franc Uršič V zemljiškem katastru od 5. 8. 2013 vodijo tudi podrobno dejansko rabo za trajne nasade. Kot ...

  www.glasdezele.si/articles/.../ dejanska-raba-trajnih-nas...