Rezultati: 1 - 10 od 320
 • AJPES

  ... eObjave v postopkih vpisov v poslovni in sodni register, zaradi insolventnosti, po Zakonu o gospodarskih druĹľbah in Zakonu o finanÄŤnih zavarovanjih. VeÄŤ  ...

  www.ajpes.si/
 • FinanÄŤni slovar: Likvidnostno tveganje

  Likvidnostno tveganje je finanÄŤno tveganje povezano z likvidnostjo podjetja ali pa posameznega finanÄŤnega instrumenta…

  www.financnislovar.com/.../ likvidnostno-tveganje.html
 • ZAKON O TRGU FINANÄŚNIH INSTRUMENTOV (ZTFI-1) - ...

  ZAKON O TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ZTFI - neuradno prečiščeno besedilo) 11.03.2017 [!] 14.12.2018 01.03.2017 ZAKON O TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ZTFI - ...

  www.superdavki.com/ article/17471/ref_cat/1
 • Stališče 9 - Revidiranje po Zakonu o finanÄŤnem ...

  ÄŚlanek nima posebnosti! Priloga 1 - Zgled revizorjevega poroÄŤila o preiskavi drugih zadev, ki niso raÄŤunovodski izkazi, predstavljeni v poroÄŤilu o finanÄŤne ...

  www.doberracunovodja.si/ article/169/ref_cat/7
 • RUL - Prepovedana ravnanja zlorabe trga finanÄŤnih ...

  ... finanÄŤni instrument , trĹľna manipulacija , trgovanje na podlagi notranjih informacij , Uredba o zlorabi trga , Zakon o trgu finanÄŤnih instrumentov ...

  https://repozitorij.uni-lj.si/ IzpisGradiva.php?id=105485
 • OdloÄŤitve US

  Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) U-I-21/16 5. 12. 2018 Uradni list RS Zakon o finančnem poslovanju, postopkih ...

  odlocitve.us-rs.si/
 • O druĹľbi NEBRA d.o.o. > NEBRA, druĹľba za davÄŤno in ...

  Ĺľe od uveljavitve Zakona od gospodarskih druĹľbah dalje. Svetujemo jim pri izvajanju finanÄŤnih prestrukturiranj in drugih postopkov po Zakonu o finanÄŤnem ...

  www.nebra.si/o-druzbi
 • 12. ZAKON O DAVKU NA FINANÄŚNE STORITVE (ZDFS) - ...

  ... 05.2a UREDBA o razvrščanju objektov 02.06.2018 05.06.2018 05.2 GRADBENI ZAKON (GZ) 01.06.2018 05.06.2018 13. ZAKON O DAVČNEM POTRJEVANJU RAČUNOV (ZDavPR) ...

  www.ddvpoznavalec.si/ article/2508
 • InsolvenÄŤno pravo - odvetnik za insolvenÄŤni postopek ...

  OdloÄŤitev o vloĹľitvi predloga za zaÄŤetek steÄŤajnega postopka mora sprejeti poslovodstvo (direktor). Zakon o finanÄŤnem poslovanju, postopkih zaradi ...

  https://www.odvetnik-krivec.si/ insolvencno-pravo.html
 • InsolvenÄŤni postopki in drugi naÄŤini prenehanja ...

  ... urejeni predvsem v Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, v Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ter Zakonu o gospodarskih družbah. Po ...

  www.spica-racunovodstvo.si/ insolvencni-postopki.html