REZULTATI ISKANJA: Tožbe

 • 188. člen ZPP-UPB3: Umik tožbe (Zakon o pravdnem postopku)

  Tožbo lahko umakne tudi pozneje, vse do konca glavne obravnave, če tožena stranka v to privoli. Če se tožena stranka o tem ne izjavi v 15 dneh od dneva, ko je obveščena o umiku tožbe, se šteje, da je privolila v umik. Če je tožba umaknjena, izda sodišče sklep o ustavitvi postopka.

  https://zakonodaja.com/zakon/zpp/188-clen-umik-tozbe
 • Tožbe - Informiran.si

  Umik tožbe S tem obrazcem dosežete umik tožbe oz. umik tožbenega zahtevka. Tožbeni zahtevek lahko tožeča stranka umakne brez privolitve tožene stranke le dokler se tožena stranka ne spusti v obravnavanje...

  https://www.informiran.si/index2.aspx?catid=1000296
 • Umik tožbe - Pogodbe - Vzorci - Pritožbe

  Tožeča stranka lahko umakne tožbo brez privolitve tožene stranke, preden se tožena stranka spusti v obravnavanje glavne stvari. Tožbo lahko umakne tudi pozneje, vse do konca glavne obravnave, če tožena stranka v to privoli. Če se tožena stranka o tem ne izjavi v 15 dneh od dneva, ko je obveščena o umiku tožbe, se šteje, da je privolila v umik.

  https://pogodba-pogodbe.info/umik-tozbe
 • Iskalnik sodne prakse - sodnapraksa.si

  Edina izjema od pravila, ki k povrnitvi stroškov v primeru umika tožbe zavezuje tožečo stranko, je umik tožbe po izpolnitvi zahtevka. Kot izpolnitev zahtevka se smiselno šteje tudi priznanje terjatve tožeče stranke v postopku prisilne poravnave. S tem je tožena stranka namreč dejansko pripoznala utemeljenost zahtevka v tem sporu.

  www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081111386630&database[IESP]=IESP&_submit=išči&page=0...
 • VSK03048 - sodisce.si

  Za odločanje o stroških postopka je bistveno, da do umika ni prišlo zaradi izpolnitve zahtevka, saj je le umik tožbe po izpolnitvi zahtevka edina izjema od pravila, ki k povrnitvi stroškov zavezuje tožečo stranko, kot je pravilno ugotovilo že sodišče prve stopnje.

  www.sodisce.si/viskp/odlocitve/40573
 • Odpis terjatev - Stran 2 - Racunovodja.com

  Na računovodskem portalu računovodja.com lahko najdete informacije s področja računovodstva in davkov. Vedno aktualne informacije, ki jih potrebujete pri svojem računovodskem in knjigovodskem delu. Faktorji zamudnih obresti, kilometrine, dnevnice, besedila zakonov in pravilnikov, informacije o davkih in prispevkih, nasveti, aktualno, koristne povezave, podatki za obračun plač in ...

  https://forum.racunovodja.com/viewtopic.php?t=17313&start=15
 • kolektivne tožbe - sodisce.si

  The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither the Supreme Court nor any other authority within the Courts of Slovenia can be held liable for the correctness of the translation.

  www.sodisce.si/dsslj/kolektivne_tozbe
 • 183. člen ZPP-UPB3: Nasprotna tožba (Zakon o pravdnem ...

  Nasprotna tožba se ne more vložiti, če je za zahtevek iz nasprotne tožbe stvarno pristojno drugo sodišče ali če je za odločanje o zahtevku nasprotne tožbe predpisana druga vrsta postopka. Nasprotna tožba se lahko vloži tudi, če mora o zahtevku iz nasprotne tožbe soditi isto sodišče v drugi sestavi.

  https://zakonodaja.com/zakon/zpp/183-clen-nasprotna-tozba
 • Iskalnik sodne prakse - sodnapraksa.si

  V tem se izbrisna tožba razlikuje od tožbe, ki je podlaga za zaznambo spora po 79. členu ZZK-1. Zakonodajalec je zato v 2. odstavku 245. člena ZZK-1 tudi določil, da se za zaznambo izbrisne tožbe določbe zakona o zaznambi spora smiselno uporabljajo.

  www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081111390196&database[IESP]=IESP&_submit=išči&page=0&id...
 • SDS vložila tožbo proti Šarcu - Delo

  SDS je prek odvetnika Francija Matoza vložila tožbo proti odhajajočemu predsedniku vlade Marjanu Šarcu zaradi nekaterih po njihovem mnenju neresničnih in žaljivih izjav. »Medtem ko se večina ukvarja s tem, kako zajeziti koronavirus, drugi tožijo,« je vložitev tožbe na facebooku komentiral Šarec.

  https://www.delo.si/novice/slovenija/sds-vlozila-tozbo-proti-sarcu-287751.html
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA