REZULTATI ISKANJA: Tožbe

 • najpogostejša vprašanja strank - sodisce.si

  Ob vložitvi tožbe je treba plačati sodno takso v znesku 148,00 EUR, v sporih v socialnih zadevah pa takso v znesku 41,00 EUR. Če stranka meni, da bi bila s plačilom sodne takse občutno zmanjšana sredstva za njeno preživljanje oziroma preživljanje njene družine, lahko prosi za (delno) oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks.

  www.sodisce.si/usrs/osnovne_informacije_o_sodiscu/najpogostejsa_vprašanja_strank
 • Tožbe - Informiran.si

  Umik tožbe S tem obrazcem dosežete umik tožbe oz. umik tožbenega zahtevka. Tožbeni zahtevek lahko tožeča stranka umakne brez privolitve tožene stranke le dokler se tožena stranka ne spusti v obravnavanje...

  https://www.informiran.si/index2.aspx?catid=1000296
 • Iskalnik sodne prakse - sodnapraksa.si

  Ker pa tožeča stranka tožbe ni umaknila takoj, ko je bila njena terjatev priznana, so toženi stranki upravičeno nastali stroški v znesku 992,94 EUR. 6. Temeljno pravilo glede obveznosti povrnitve pravdnih stroškov v primeru umika tožbe je, da mora tožeča stranka, ki umakne tožbo, nasprotni stranki povrniti vse pravdne stroške (prvi ...

  www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081111386630&database[IESP]=IESP&_submit=išči&page=0...
 • TOŽBA - zps.si

  VZOREC TOŽBE OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI Miklošičeva 12 1 000 LJUBLJANA Tožeča stranka: (ime in priimek potrošnika, naslov) Tožena stranka: TELEKOM SLOVENIJE d.d., Cigaletova 15, Ljubljana TOŽBA zaradi plačila 105,20 EUR s pp priloge 2 x taksa po nalogu sodišča

  https://www.zps.si/images/stories/telekomunikacije/telekom_ISDN_ADSL.pdf
 • Tožbe - Informiran.si

  Tožbe. Pametni e-obrazci: Tožba delavca zoper delodajalca za izplačilo plače, regresa, malice in prevoza ter odpravnine S to tožbo delavec sproži individualni delovni spor proti bivšemu delodajalcu, ker mu ta ni izplačal plače, potnih stroškov oziroma stroškov prehrane med delom in/ali enega ali več regresov za letni... [cena: 49,90 ...

  https://www.informiran.si/index2.aspx?catid=1000415
 • Umik tožbe - Pogodbe - Vzorci - Pritožbe

  Tožeča stranka lahko umakne tožbo brez privolitve tožene stranke, preden se tožena stranka spusti v obravnavanje glavne stvari. Tožbo lahko umakne tudi pozneje, vse do konca glavne obravnave, če tožena stranka v to privoli. Če se tožena stranka o tem ne izjavi v 15 dneh od dneva, ko je obveščena o umiku tožbe, se šteje, da je privolila v umik.

  https://pogodba-pogodbe.info/umik-tozbe
 • Sestavine tožbenega zahtevka — Mladipodjetnik.si

  V času trajanja postopka lahko nastopi tudi sprememba tožbe, kadar zaradi spremembe posameznih elementov tožbe (recimo strank ali tožbenega zahtevka) nova tožba ni več enaka kot prva. Tožba je spremenjena, če tožnik poveča obstoječi zahtevek, uveljavlja drug zahtevek poleg obstoječega ali spremeni istovetnost zahtevka.

  https://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/sestavine-tozbenega-zahtevka
 • Uvodna stran - Odvetniška pisarna Mele

  ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O. ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O. ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O. ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O. Predstavitev Naše glavno področje dela je svetovanje in zastopanje za podjetja na področju delovnega prava. Fizičnim osebam svetujemo in jih zastopamo zlasti na področju delovnega in civilnega prava (gl. podrobneje na »Kaj delamo«).

  https://odvetnik-mele.si
 • VSK03048 - sodisce.si

  umik tožbe - povrnitev pravdnih stroškov - razlog za umik tožbe - nujni sposporniki: Zveza: ZPP člen 158, 158/1, 158, 158/1. JEDRO: Velja pravilo, da mora tožnik, ki umakne tožbo, nasprotni stranki povrniti vse pravdne stroške in ta določba pomeni poseben primer povračila stroškov po načelu krivde. V skladu s tem pravilom pa razlog ...

  www.sodisce.si/viskp/odlocitve/40573
 • Tožba - civilna, odškodninska in druge tožbe

  28. januar 2015. Tožbe. Civilno pravo je pravo odnosov med zasebniki, zato ga imenujemo tudi zasebno pravo. Tipične veje civilnega prava so: obligacijsko pravo – pravo obveznosti, kamor sodijo pogodbe in odškodninske obveznosti;

  https://www.vsinasveti.si/nasveti/tozba
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA