REZULTATI ISKANJA: Tožbe

 • Uvodna stran - Odvetniška pisarna Mele

  ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O. ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O. ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O. ODVETNIŠKA PISARNA MELE D.O.O. Predstavitev Naše glavno področje dela je svetovanje in zastopanje za podjetja na področju delovnega prava. Fizičnim osebam svetujemo in jih zastopamo zlasti na področju delovnega in civilnega prava (gl. podrobneje na »Kaj delamo«). Naš sedež je v Ljubljani ...

  https://odvetnik-mele.si
 • 188. člen ZPP-UPB3: Umik tožbe (Zakon o pravdnem postopku)

  Tožbo lahko umakne tudi pozneje, vse do konca glavne obravnave, če tožena stranka v to privoli. Če se tožena stranka o tem ne izjavi v 15 dneh od dneva, ko je obveščena o umiku tožbe, se šteje, da je privolila v umik. Če je tožba umaknjena, izda sodišče sklep o ustavitvi postopka.

  https://zakonodaja.com/zakon/zpp/188-clen-umik-tozbe
 • Umik tožbe - Pogodbe - Vzorci - Pritožbe

  Tožeča stranka lahko umakne tožbo brez privolitve tožene stranke, preden se tožena stranka spusti v obravnavanje glavne stvari. Tožbo lahko umakne tudi pozneje, vse do konca glavne obravnave, če tožena stranka v to privoli. Če se tožena stranka o tem ne izjavi v 15 dneh od dneva, ko je obveščena o umiku tožbe, se šteje, da je privolila v umik.

  https://pogodba-pogodbe.info/umik-tozbe
 • Bisnode Gvin - Bisnode Slovenija

  Gvin.com vam omogoča celovit vpogled v položaj podjetij na slovenskem trgu s podrobnimi finančnimi podatki, lastniškimi povezavami, podatki o vodstvu, nepremičninah, narokih, člankih v poslovnem tisku, blagovnih znamkah, poslovanju z državnimi inštitucijami, javnimi razpisi in prijavljenimi terjatvami.

  https://www.bisnode.si/produkti/bisnode-gvin
 • VSL0077857 - Sodstvo Republike Slovenije

  Razumljivo je, da je ta rok daljši, glede na to, da bi moral imeti tožnik vse potrebno v zvezi s popravo tožbe (glede na to, da je pred tem vložil predlog za izdajo sklepa o izvršbi) že pripravljeno, tožena stranka pa je s prejemom tožbe in šele prvič seznanjena z zadevo.

  www.sodisce.si/vislj/odlocitve/2012032113064085
 • najpogostejša vprašanja strank - sodisce.si

  Ob vložitvi tožbe je treba plačati sodno takso v znesku 148,00 EUR, v sporih v socialnih zadevah pa takso v znesku 41,00 EUR. Če stranka meni, da bi bila s plačilom sodne takse občutno zmanjšana sredstva za njeno preživljanje oziroma preživljanje njene družine, lahko prosi za (delno) oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks.

  www.sodisce.si/usrs/osnovne_informacije_o_sodiscu/najpogostejsa_vprašanja_strank
 • Tožbe - Informiran.si

  Umik tožbe S tem obrazcem dosežete umik tožbe oz. umik tožbenega zahtevka. Tožbeni zahtevek lahko tožeča stranka umakne brez privolitve tožene stranke le dokler se tožena stranka ne spusti v obravnavanje...

  https://www.informiran.si/index2.aspx?catid=1000296
 • Iskalnik sodne prakse - sodnapraksa.si

  Na dopolnitev tožbe naj bi tudi sicer ne bila opozorjena na pravilen način, saj bi bilo moralo sodišče pozvati k dopolnitvi tožbe po pravilih, ki veljajo za redni postopek. Tega pa ni storilo, ker je ravnalo po pravilih za postopek, ki velja v sporih majhne vrednosti. 4. Pritožba ni utemeljena.

  www.sodnapraksa.si/?q=id:2012032113068791&database[IESP]=IESP&_submit=išči&page=0...
 • 183. člen ZPP-UPB3: Nasprotna tožba (Zakon o pravdnem ...

  Nasprotna tožba se ne more vložiti, če je za zahtevek iz nasprotne tožbe stvarno pristojno drugo sodišče ali če je za odločanje o zahtevku nasprotne tožbe predpisana druga vrsta postopka. Nasprotna tožba se lahko vloži tudi, če mora o zahtevku iz nasprotne tožbe soditi isto sodišče v drugi sestavi.

  https://zakonodaja.com/zakon/zpp/183-clen-nasprotna-tozba
 • e-obrazec 842 - Tožba za razvezo zakonske zveze (ločitev)

  Ob vložitvi tožbe za razvezo zakonske zveze je potrebno plačati sodno takso za tožbo, ki trenutno znaša 72,00 EUR. Takso plačate ob vložitvi tožbe (preko položnice ali na drug ustrezen način), lahko pa jo plačate šele po opominu sodišča, vendar boste morali v slednjem primeru plačati še stroške opomina.

  https://www.informiran.si/survey.aspx?docID=842
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA