REZULTATI ISKANJA: Postopkovniki

 • Postopkovniki - Informiran.si

  Postopkovniki Rubrike: Upravni postopki. Prijava e-pošta: geslo: nov uporabnik izgubljeno geslo: PODPORA UPORABNIKOM: 01 / 511 42 60. 051 / 204 821. kontaktni obrazec. info@informiran.si.

  https://www.informiran.si/index2.aspx?catid=1000372
 • Postopkovniki

  "Super ste nimam besed, hitri točni in splošno odlični pri delu katerega opravljate. Hvala ker ste tu!!!!" Valdet

  https://www.inform.si/index2.aspx?catID=1000372
 • eprirocniki

  Na portalu so v naprej pripravljeni kontrolni seznami, vzorci obveznih izjav, postopkovniki in zakonodaja. Nepogrešljiv pripomoček pri zagotavljanju varnosti in tehnične skladnosti vaših strojev! Več o priročniku. Kontrolna mapa ADR.

  https://www.e-prirocniki.si
 • Ravnanje z odpadki iz zdravstva, kontrolna online ...

  Končno rešitev za vas: Kontrolna dokumentacija Ravnanje z odpadki iz zdravstva – Pojasnila, postopkovniki in vzorci za bolnice, zdravstvene domove, ambulante. Na enem mestu smo zbrali podlage in navodila, s pomočjo katerih boste:

  https://www.zfm.si/izdelek/ravnanje-z-odpadki-iz-zdravstva
 • Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

  Postopkovniki: Upravni postopki Pravne zadeve: Izvršbe: Tožbe: Družina in dedovanje: Varstvo potrošnikov: Kazniva dejanja in prekrški: Varstvo osebnih podatkov: Ostalo: Sodni register: Avtorsko pravo in intelektualna lastnina: Ločitveni postopki Prosti čas:

  https://www.inform.si
 • Uradni list - Vsebina Uradnega lista

  Oceni ogroženosti se prilagodijo tudi drugi dokumenti, ki urejajo notranje poslovanje sodišč, kot so hišni redi, varnostna navodila in postopkovniki, požarni redi ter drugi dokumenti, ki urejajo red in varnost na sodiščih, varovanje sodnih zgradb, funkcionalnih zemljišč, parkirišč in drugih objektov, opreme in premoženja.

  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=200741&stevilka=2231
 • Pravilnik o varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi

  Pravilnik o varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. SOP 2003-01-0828. EVA 2002-1911-0076. EPA -

  www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4732
 • Pravilnik o določitvi varnostnih standardov poslovanja sodišč

  Pravilnik o določitvi varnostnih standardov poslovanja sodišč. SOP 2007-01-2231. EVA 2007-2011-0057. EPA -

  www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8321
 • Služba za evropska sredstva | GOV.SI

  priprava in posodabljanje pravil za izvajanje skladov (nacionalna pravila, priročnik, navodila in postopkovniki), dodeljevanje sredstev skladov za projekte v okviru nacionalnih programov skladov na podlagi javnih razpisov oziroma neposredne dodelitve preko odločitev o podpori in pogodb o financiranju projektov,

  https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/o...
 • SMERNICE ZA DELOVANJE UPRAVNIH ODBOROV

  postopkovniki) oziroma s sklepi upravnega odbora in sklepi skupščine delničarjev družbe (sprejem srednje- in dolgoročnih strateških usmeritev, sprejem politike plačila organov družbe in podobne vsebine). Statut je zato mogoče spremeniti le na skupščini, pri čemer

  https://www.zdruzenje-ns.si/db/doc/upl/smernice_za_delovanje_uo.pdf
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA