REZULTATI ISKANJA: Pooblastila

 • eDavki - Pooblaščanje za delo z obrazci znotraj portala eDavki

  Zaradi tehničnega vzdrževanja bo sistem eDavki nedostopen med 16. 4. 2021, od 15:00, in 18. 4. 2021, do predvidoma 20:00.

  https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=...
 • Pooblaščanje oseb za opravljanje postopkov prek ... - SPOT

  Pisno pooblastilo. Če zakoniti zastopnik ne bo uporabil elektronskega načina pooblaščanja, lahko osebo, ki bo opravljala postopke za podjetje/poslovni subjekt pooblasti na naslednji način: 1. Izpolnite spodnji obrazec: Podelitev pooblastila za procesna dejanja v postopkih na portalu SPOT. 2.

  https://spot.gov.si/sl/e-postopki-in-storitve/pooblascanje-oseb-za-opravljanje...
 • Kako napisati pooblastilo - Pisanje besedil

  Kako napisati pooblastilo. Uradno pooblastilo je besedilo, s katerim sporočevalec zagotavlja, da se strinja, da namesto njega nekdo drug opravi določeno (uradno) dejavnost. - datum nastanka besedila. - Pooblastitelj potrjuje resničnost navedenih podatkov z lastoročnim podpisom (desno spodaj). - Pooblastilo podpiše tudi pooblaščenec (levo spodaj).

  https://pisanje-besedil.blogspot.com/2010/05/kako-napisati-pooblastilo.html
 • Naslov obrazca: Podelitev pooblastila za procesna dejanja ...

  Pooblastilo velja za VEM postopke pri matični gospodarski družbi in vseh njenih delih. Postopek Veljavna od: Veljavna do: Davčni podatkiZahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2)Prijava oseb v obvezna socialna zavarovanja (M-1)Prijava sprememb ...

  https://evem.gov.si/evem_static/doc/gd/novidokumenti/obrazec_podelitev_pooblastila.doc
 • Kako napišemo pooblastilo? - RTVSLO.si

  Pooblastilo zaključimo s podatkom o kraju in datumu podpisa pooblastila. V neuradnih pooblastilih verodostojnost podatkov jamčimo z lastnoročnim podpisom pooblastitelja (desna stran) in pooblaščenca (leva stran) – imeni in priimka moramo zapisati tudi tiskano. V uradnih pooblastilih so ključni podpis in žig notarja ter podpis pooblastitelja.

  https://www.rtvslo.si/kultura/jezikovni-spletovalec/kako-napisemo-pooblastilo/512885
 • POOBLASTILO - Avto Krka

  POOBLASTILO Podpisani (ime in priimek lastnika vozila) _____, stanujoč _____, rojen _____,

  https://avtokrka.si/media/uploads/public/_custom/Pooblastilo.pdf
 • N A V A D N O P O O B L A S T I L O - Portal GOV.SI

  zahtevki iz točke 1 tega pooblastila. 3. To pooblastilo je dano izključno samo za dejanja iz točke 1 in 2 tega pooblastila, katerih predmet so vloga in zahtevki, predpisani na podlagi uredbe, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto. To pooblastilo preneha s trenutkom, ko pooblaščenec to dejanje opravi. 4.

  https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSKTRP/SNP/ZV-2020/01-Navadno-pooblastilo...
 • eDavki - Pooblastilo za delo z obrazci znotraj portala ...

  Pooblastilo za delo z obrazci znotraj portala eDavki (EDP pooblastilo) Zakoniti zastopnik poslovnega subjekta ima na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, že ob prvem vstopu v portal eDavki ali v mobilno aplikacijo eDavki, sistemsko omogočen dostop do profila poslovnega subjekta (FOD, PO), kjer ima status zakonitega zastopnika.

  https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=...
 • POOBLASTILO

  POOBLASTILO. POOBLASTILO. Podpisani: ………………………………………………………………………………………. pooblaščam: da mi daje pravno pomoč po predpisih o odvetništvu, zlasti da me zastopa v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi, da me zastopa v zadevah pred pravnimi osebami, ustanovami, zavodi, civilnimi pravnimi in fizičnimi osebami, da v mojem imenu sklepa ...

  www.odv-zb.si/upload/Dokumenti/POOBLASTILO.doc
 • Katalog javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki ...

  Katalog javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo. Skupnost centrov za socialno delo Slovenije ima v skladu z 68.c členom Zakona o socialnem varstvu javno pooblastilo, da na področju izvajanja dejavnosti centrov za socialno delo določa katalog nalog, ki jih izvajajo centri za socialno delo kot socialno varstvene storitve, kot naloge, ki so jim z ...

  https://www.scsd.si/katalogi
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA