REZULTATI ISKANJA: Pogodbe

 • Pogodbe - Vzorci - Pritožbe - Da napisati pogodbo ali ...

  Vzorec izročilne pogodbe (7.786) Vzorec pogodbe o avtorskem delu (7.772) Najemna pogodba za stanovanje – vzorec (7.394) Pobot – kompenzacija (6.750) Sporazumna razveza pogodbe – vzorec (6.290) Alotmajska pogodba (6.179) Zahteva za sodno varstvo (6.131) Zahteva za varstvo zakonitosti (5.611)

  https://pogodba-pogodbe.info
 • Pogodba - Wikipedija, prosta enciklopedija

  Pogodba je pravniški izraz za sporazum med dvema ali več strankami glede medsebojnih obveznosti. Običajno so pogodbe narejene v pisni obliki, redkeje pa tudi le v ustni. Pogodba je pravniški izraz za pisni ali ustni sporazum zaključen s soglasnim izražanjem volje dveh ali več oseb oziroma pravnih subjektov.

  https://sl.wikipedia.org/wiki/Pogodba
 • Vzorci pogodb

  Odprite vzorec v Wordu. STRANKA 1 NASLOV In STRANKA 2 NASLOV Kraj in datum sklepata naslednjo P O G O D B O O A R I 1.člen Predmet te pogodbe je ara v višini _____ [5000€] za predmet glavne pogodbe, ki je _____ [ ...

  https://www.vzorcipogodb.si
 • Sprememba pogodbe o zaposlitvi iz določenega v nedoločen čas

  Obvezna sprememba pogodbe o zaposlitvi iz določenega v nedoločen čas. Delodajalci pogosto zlorabljajo to, da v novi pogodbi navedejo neko drugo delo, dejansko pa se po vsebini ne razlikuje od prejšnjega dela. Slednje iz razloga, da bi se izognili sklenitvi pogodbe za nedoločen čas. To ni dovoljeno.

  https://data.si/blog/sprememba-pogodbe-o-zaposlitvi
 • O pogodbah - Pogodbe - Vzorci - Pritožbe

  Ničnost pogodbe. Pogodba. je nična, če nasprotuje ustavi, prisilnim predpisom ali moralnim načelom (razen, če je določeno kako drugače). Posledica ničnosti je neveljavnost pogodbe in preprečitev učinkovanja obveznosti in pravic, ki so bile v njej določene. Pri ničnosti pride do učinka, kot da pogodba sploh ne bi bila sklenjena.

  https://pogodba-pogodbe.info/o-pogodbah
 • PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI - Portal GOV.SI

  pogodbe o zaposlitvi za dolo čen čas za opravljanje javnih del oziroma prenehanja pogodbe o zaposlitvi za dolo čen čas, ki je bila sklenjena zaradi vklju čitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom. 1 Pri dolo ...

  https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/Usluzbenski-sistem/PoZ/Prirocnik_Prenehanje...
 • Pogodbe - Informiran.si

  PRIJAVA NA NOVICE: Naši registirani uporabniki prejemajo koristne nasvete in obvestila o pravnih novostih brezplačno v svoj elektronski predal. Postanite naš uporabnik. Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

  https://www.informiran.si/index2.aspx?catid=1000394
 • RFR - Podjemna pogodba

  TOLMAČENJE Oprostitev DDV pri uvozu po carinskih postopkih 42 in 63Furs je objavil novo publikacijo Navodilo o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico št. 3/2020.Ta v celoti nadomešča pojasnili 6/2006 in 426-90/1-1/2006...

  https://www.zvezarfr.si/pripomocki/izracuni/podjemna-pogodba
 • Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

  Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS). SOP 2008-01-2429. EVA 2008-3111-0032. EPA -

  pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP234
 • Odpoved delovnega razmerja/odpoved pogodbe o zaposlitvi ...

  Odpoved delovnega razmerja ali odpoved pogodbe o zaposlitvi je izredno neprijetna situacija. V prvi vrsti gotovo bolj za delavca, če je bil v to prisiljen, prav tako pa tudi za delodajalca, saj vedno obstaja nevarnost tožbe, sodnih sporov in dodatnih finančnih obremenitev.

  https://www.op-petek.si/podrocja-dela/odpoved-delovnega-razmerja-odpoved-pogodbe-o...
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA