REZULTATI ISKANJA: Pogodbe

 • Pogodbe - Vzorci - Pritožbe - Da napisati pogodbo ali ...

  Nikoli ne podpišite pogodbe, če ne preberete in razumete celotnega besedila. Načelo iz rimskega prava "Pacta sunt servanda" pomeni, da so stranke dolžne izpolniti obveznosti. info@pogodba-pogodbe

  https://pogodba-pogodbe.info
 • Pogodba - Wikipedija, prosta enciklopedija

  Pogodba je pravniški izraz za sporazum med dvema ali več strankami glede medsebojnih obveznosti. Običajno so pogodbe narejene v pisni obliki, redkeje pa tudi le v ustni. Pogodba je pravniški izraz za pisni ali ustni sporazum zaključen s soglasnim izražanjem volje dveh ali več oseb oziroma pravnih subjektov.

  https://sl.wikipedia.org/wiki/Pogodba
 • Podjemna pogodba - vzorec - Pogodbe - Vzorci - Pritožbe

  Nikoli ne podpišite pogodbe, če ne preberete in razumete celotnega besedila. Načelo iz rimskega prava "Pacta sunt servanda" pomeni, da so stranke dolžne izpolniti obveznosti. info@pogodba-pogodbe

  https://pogodba-pogodbe.info/podjemna-pogodba-vzorec-2
 • Vzorci pogodb

  Od pogodbe je možno odstopiti v pisni obliki. Naročnik – fizična oseba, ki je odstopil od pogodbe v skladu z 2. členom IV. poglavja teh splošnih pogojev, ima pravico do vračila kupnine na isti transakcijski račun, s katerega je bilo opravljeno plačilo.

  https://www.vzorcipogodb.si
 • Vzorec odpovedi delovnega razmerja | Vprašanja in odgovori.si

  POZOR! Pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi mora delavec delodajalca pisno opomniti na izpolnitev obveznosti in o kršitvah pisno obvestiti inšpektorat za delo. V opominu mora delavec opisati naravo obveznosti oz. kršitve. Na enak način se lahko kršitev opiše v obvestilu, ki ga delavec naslovi na inšpektorat za delo.

  www.vprasanjainodgovori.si/vprasanje/vzorec-odpovedi-delovnega-razmerja
 • Pogodbe

  Odpoved najemne pogodbe s strani najemodajalca, brez krivdnih razlogov Sporazum o prekinitvi najemnega razmerja za stanovanje Tožba za izdajo sklepa o preživnini in dodelitvi mladoletnega otroka ob razvezi zunajzakonske zveze

  https://www.informiran.si/index2.aspx?catid=1000394
 • Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o delovanju Evropske unije

  Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije UL C 202, 7. 6. 2016, str. 1. Akt o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike ...

  https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/1341/1342/html/index.sl.html
 • Versajska mirovna pogodba - Wikipedija, prosta enciklopedija

  (podobne besedne zveze so bile uporabljene v pogodbah, podpisanih s strani drugih poraženih narodov centralnih sil: člen 117 senžermenske pogodbe z Avstrijo, člen 161 trianonske pogodbe z Madžarsko, člen 121 neulijske pogodbe z Bolgarijo in člen 231 sevreške pogodbe s Turčijo).

  https://sl.wikipedia.org/wiki/Versajska_mirovna_pogodba
 • Informiran.si - Odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi

  Pri redni odpovedi lahko delodajalec delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi le, če obstaja utemeljen razlog. Če delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti in delavcu istočasno ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi, delavcu pripadajo druge pravice, kot pri običajni odpovedi.

  https://www.informiran.si/portal.aspx?content=odpoved-s-ponudbo-nove&showRightFrame=1
 • Kolektivne pogodbe

  KOLEKTIVNE POGODBE . Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je skleniteljica prve kolektivne pogodbe na Slovenskem.Dolgoletne izkušnje skupaj z novimi pristopi, ki jih zahtevajo vsakokratne družbene in gospodarske razmeram, botrujejo temu, da je GZS še danes najvplivnejša delodajalska organizacija v Sloveniji.GZS podpira konstruktiven in povezovalen socialni dialog, ki vodi k večji ...

  https://www.gzs.si/skupne_naloge/pravni_portal/vsebina/Si-delodajalec
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA