REZULTATI ISKANJA: Pogodbe

 • Pogodbe - Vzorci - Pritožbe - Da napisati pogodbo ali ...

  Nikoli ne podpišite pogodbe, če ne preberete in razumete celotnega besedila. Načelo iz rimskega prava "Pacta sunt servanda" pomeni, da so stranke dolžne izpolniti obveznosti. info@pogodba-pogodbe

  https://pogodba-pogodbe.info
 • Vzorci pogodb

  Od pogodbe je možno odstopiti v pisni obliki. Naročnik – fizična oseba, ki je odstopil od pogodbe v skladu z 2. členom IV. poglavja teh splošnih pogojev, ima pravico do vračila kupnine na isti transakcijski račun, s katerega je bilo opravljeno plačilo.

  https://www.vzorcipogodb.si
 • Pogodba - Wikipedija, prosta enciklopedija

  Pogodba je pravniški izraz za sporazum med dvema ali več strankami glede medsebojnih obveznosti. Običajno so pogodbe narejene v pisni obliki, redkeje pa tudi le v ustni. Pogodba je pravniški izraz za pisni ali ustni sporazum zaključen s soglasnim izražanjem volje dveh ali več oseb oziroma pravnih subjektov.

  https://sl.wikipedia.org/wiki/Pogodba
 • Pogodbe - informiran.si

  Odpoved najemne pogodbe s strani najemodajalca, brez krivdnih razlogov Sporazum o prekinitvi najemnega razmerja za stanovanje Tožba za izdajo sklepa o preživnini in dodelitvi mladoletnega otroka ob razvezi zunajzakonske zveze

  https://www.informiran.si/index2.aspx?catid=1000394
 • Kupoprodajna pogodba - Pogodbe | Vzorci

  Prodajalec se zavezuje, nakasneje v 8 dneh od sklenitve pogodbe, opraviti vse svoje obveznosti do omenjenega vozila, da bo to lahko prešlo v neposredno last kupca. Za vse morebitne spore je pristojno sodišče v _____. Kraj _____, dne _____

  https://pogodba-pogodbe.info/kupoprodajna_pogodba_za_motorno_vozilo.pdf
 • Informiran.si - Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom

  Preden pa se odločite za sporazumno prekinitev pogodbe o zaposlitvi, morate natančno poznati določila in posledice, ki ji takšna prekinitev pogodbe o zaposlitvi prinaša. Tako denimo delavec v večini primerov ni upravičen ne do odpravnine, ne do nadomestila za brezposelnost. Več o tem si lahko preberete v naslednjem članku.

  https://www.informiran.si/portal.aspx?content=sporazumna_prekinitev_pogodbe_o...
 • KOLEKTIVNE POGODBE - gzs.si

  KOLEKTIVNE POGODBE . Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je skleniteljica prve kolektivne pogodbe na Slovenskem.Dolgoletne izkušnje skupaj z novimi pristopi, ki jih zahtevajo vsakokratne družbene in gospodarske razmeram, botrujejo temu, da je GZS še danes najvplivnejša delodajalska organizacija v Sloveniji.GZS podpira konstruktiven in povezovalen socialni dialog, ki vodi k večji ...

  https://www.gzs.si/skupne_naloge/pravni_portal/vsebina/Si-delodajalec
 • Vzorec odpovedi delovnega razmerja | Vprašanja in odgovori.si

  POZOR! Pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi mora delavec delodajalca pisno opomniti na izpolnitev obveznosti in o kršitvah pisno obvestiti inšpektorat za delo. V opominu mora delavec opisati naravo obveznosti oz. kršitve. Na enak način se lahko kršitev opiše v obvestilu, ki ga delavec naslovi na inšpektorat za delo.

  www.vprasanjainodgovori.si/vprasanje/vzorec-odpovedi-delovnega-razmerja
 • Odpoved ali prenehanje pogodbe o zaposlitvi - e-VEM

  S pisnim sporazumom se pogodbeni stranki lahko sporazumeta o prenehanju pogodbe o zaposlitvi brez odpovednega roka. Ob prenehanju delovnega razmerja mora delodajalec delavca pisno obvestiti o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti. Odpoved pogodbe o zaposlitvi je lahko redna ali izredna. Redna odpoved

  evem.gov.si/.../odpoved-ali-prenehanje-pogodbe-o-zaposlitvi
 • Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega ...

  Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije. SOP 1994-01-0570. EVA -. EPA -

  www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP78
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA