REZULTATI ISKANJA: Izvršbe

 • izvršba - Sodstvo Republike Slovenije

  V ponedeljek, 25. 3. 2019, se bodo pričele uporabljati spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L), ki v postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine prinašajo dve spremembi. Prva sprememba se nanaša na oznako zahtevka, saj bodo morali upniki poleg oznake verodostojne listine (npr. račun št.

  sodisce.si/sodni_postopki/izvrsba
 • Portal e-Sodstvo

  Druge objave Pogosti odgovori na vprašanja v zvezi z uporabo eZK Pogosti odgovori na vprašanja v zvezi z uporabo podportala Izvršba Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti Pravilnik o obrazcih vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka Seznam izvajalcev storitev varnega ...

  https://evlozisce.sodisce.si
 • Davčna izvršba | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

  Na dolžnikova denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri bankah in hranilnicah iz naslova denarnih prejemkov, ki so izvzeti iz davčne izvršbe (159. člen), oziroma je davčna izvršba nanje omejena (160. člen), ni mogoče seči z davčno izvršbo, v kolikor gre za prejemke, nakazane za tekoči mesec, oziroma je mogoče nanje seči le z ...

  www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/podrocja/davcna_izvrsba
 • Informiran.si - Odgovori na pogosta vprašanja v povezavi z ...

  e-obrazec: Predlog za ustavitev izvršbe, ker je dolžnik svoj dolg poplačal . Kaj če izvršitelj zaseže premoženje, ki ni dolžnikovo ampak pripada drugi osebi? V postopku izvršbe se lahko zgodi, da izvršitelj zarubi premoženje, za katerega sicer lahko sklepa, da je dolžnikovo, a v resnici ni.

  https://www.informiran.si/portal.aspx?content=izvrsba-pogosta-vprasanja&showRightFrame=1
 • Informiran.si - Izvršba

  Izvršbe zaradi neplačane preživnine, imajo prednost pred ostalimi izvršbami. V kolikor je tako dolg neplačana preživnina, je tako smotrno pričeti postopek izvršbe tudi, če je zoper dolžnika že sproženih več izvršilnih postopkov. e-obrazec: Predlog za izvršbo - izterjava preživnine

  https://www.informiran.si/portal.aspx?content=izvrsba-izterjava-nasveti&showRightFrame=1
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

  Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). SOP 1998-01-2303. EVA 1998-2011-0005. EPA 1353

  www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1008
 • izvršba - Sodstvo Republike Slovenije

  predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine – obrazec COVL-1, ter priloge k predlogu: več upnikov – obrazec COVL-2, več dolžnikov – obrazec COVL-3, več verodostojnih listin – obrazec COVL-4; predlog za nasprotno izvršbo – obrazec NCOVL-1

  sodisce.si/sodni_postopki/obrazci/2016050913194578
 • Izvršba | Covl | Izterjava | Dolg | Terjatev | Terjatve

  ZIZ-J med drugim spreminja določbe, ki urejajo izvzetje iz izvršbe in omejitve izvršbe (101. in 102. člen ZIZ). Ker glede teh določb v ZIZ-J ni določena prehodna ureditev, začnejo veljati in...

  https://elektronskaizvrsba.si
 • Izterjava dolga zaradi neplačanega računa — Mladipodjetnik.si

  Če pa je v predlogu navedenih več sredstev izvršbe, se izvršba ob neuspeli izvršbi mimo prvega navedenega sredstva nadaljuje na druga sredstva izvršbe. Sodna taksa. Sodna taksa znaša od 44 evrov (elektronsko vložen predlog) oziroma 55 evrov (papirnati predlog). Taksa poveča, če se poveča število sredstev izvršbe.

  https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/poslovanje/izterjava-dolga-ki-nastane...
 • Izvršba nedavčnih obveznosti | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE ...

  Predlagatelji izvršbe pošiljajo predloge za izvršbo na FURS v elektronski obliki preko aplikacije eIzvršbe. Dolžniki lahko v aplikaciji eIzvršbe preverijo stanje svojega dolga iz naslova nedavčnih obveznosti, uvoznih in izvoznih dajatev, trošarin in okoljskih dajatev, ki se izterjuje v posameznem postopku izvršbe.

  https://www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/podrocja/izvrsba_nedavcnih_obveznosti
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA