REZULTATI ISKANJA: Izvršbe

 • izvršba - sodisce.si

  V ponedeljek, 25. 3. 2019, se bodo pričele uporabljati spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L), ki v postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine prinašajo dve spremembi. Prva sprememba se nanaša na oznako zahtevka, saj bodo morali upniki poleg oznake verodostojne listine (npr. račun št.

  sodisce.si/sodni_postopki/izvrsba
 • Portal e-Sodstvo

  Druge objave Pogosti odgovori na vprašanja v zvezi z uporabo eZK Pogosti odgovori na vprašanja v zvezi z uporabo podportala Izvršba Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti Pravilnik o obrazcih vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka Seznam izvajalcev storitev varnega ...

  https://evlozisce.sodisce.si
 • Davčna izvršba | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

  Na dolžnikova denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri bankah in hranilnicah iz naslova denarnih prejemkov, ki so izvzeti iz davčne izvršbe (159. člen), oziroma je davčna izvršba nanje omejena (160. člen), ni mogoče seči z davčno izvršbo, v kolikor gre za prejemke, nakazane za tekoči mesec, oziroma je mogoče nanje seči le z ...

  www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/podrocja/davcna_izvrsba
 • Informiran.si - Odgovori na pogosta vprašanja v povezavi z ...

  e-obrazec: Predlog za ustavitev izvršbe, ker je dolžnik svoj dolg poplačal . Kaj če izvršitelj zaseže premoženje, ki ni dolžnikovo ampak pripada drugi osebi? V postopku izvršbe se lahko zgodi, da izvršitelj zarubi premoženje, za katerega sicer lahko sklepa, da je dolžnikovo, a v resnici ni.

  https://www.informiran.si/portal.aspx?content=izvrsba-pogosta-vprasanja&showRightFrame=1
 • Informiran.si - Izvršba

  Izvršbe zaradi neplačane preživnine, imajo prednost pred ostalimi izvršbami. V kolikor je tako dolg neplačana preživnina, je tako smotrno pričeti postopek izvršbe tudi, če je zoper dolžnika že sproženih več izvršilnih postopkov. e-obrazec: Predlog za izvršbo - izterjava preživnine

  https://www.informiran.si/portal.aspx?content=izvrsba-izterjava-nasveti&showRightFrame=1
 • Izvršba | Na sodišču

  Sredstva izvršbe. V predlogu za izvršbo morate zapisati/označiti, kakšno sredstvo izvršbe predlagate (npr. rubež in prodaja predmetov, prodaja nepremičnin, rubež plače ali sredstev na računu pri banki, denarna kazen v primeru neizpolnitve nedenarne obveznosti).

  https://nasodiscu.si/izvrsba
 • Izvršba | Covl | Izterjava | Dolg | Terjatev | Terjatve

  ZIZ-J med drugim spreminja določbe, ki urejajo izvzetje iz izvršbe in omejitve izvršbe (101. in 102. člen ZIZ). Ker glede teh določb v ZIZ-J ni določena prehodna ureditev, začnejo veljati in...

  https://elektronskaizvrsba.si
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

  Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). SOP 1998-01-2303. EVA 1998-2011-0005. EPA 1353

  www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1008
 • Zastaranje izvršbe - Odgovarja univ. dipl. pravnica Carmen ...

  Zastaranje izvršbe Zanima me ali izvršba kdaj zastara. Moj upnik mi je dal izvršbo na transakcijski račun v višini cca 30.000,00€. Zanima me ali ta izvršba kdaj zastara. Ker imam nizke dohodke( manj kot 500€ mesečno) mi banka ta denar ne zaseže. Nekje sem slišal, da izvršba postane v 10 letih neizvršljiva.

  https://mojaleta.si/Nasveti/zastaranje-izvrsbe
 • 101. člen ZIZ-NPB28: Prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe ...

  101. člen (Prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe) (neuradno prečiščeno besedilo) (1) Iz izvršbe so izvzeti: 1. prejemki iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal;

  https://zakonodaja.com/zakon/ziz/101-clen-prejemki-ki-so-izvzeti-iz-izvrsbe
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA