REZULTATI ISKANJA: Izvršbe

 • izvršba - sodisce.si

  Obvestilo za paketne vlagatelje glede začetka uporabe ZIZ-L (22. 3. 2019) V ponedeljek, 25. 3. 2019, se bodo pričele uporabljati spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L), ki v postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine prinašajo dve spremembi.Prva sprememba se nanaša na oznako zahtevka, saj bodo morali upniki poleg oznake verodostojne listine (npr. račun št.

  sodisce.si/sodni_postopki/izvrsba
 • Portal e-Sodstvo

  Druge objave Pogosti odgovori na vprašanja v zvezi z uporabo eZK Pogosti odgovori na vprašanja v zvezi z uporabo podportala Izvršba Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti Pravilnik o obrazcih vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka Seznam izvajalcev storitev varnega ...

  https://evlozisce.sodisce.si
 • Davčna izvršba | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

  Na dolžnikova denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri bankah in hranilnicah iz naslova denarnih prejemkov, ki so izvzeti iz davčne izvršbe (159. člen), oziroma je davčna izvršba nanje omejena (160. člen), ni mogoče seči z davčno izvršbo, v kolikor gre za prejemke, nakazane za tekoči mesec, oziroma je mogoče nanje seči le z ...

  https://www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/podrocja/davcna_izvrsba
 • Izvršba | Na sodišču

  Sredstva izvršbe. V predlogu za izvršbo morate zapisati/označiti, kakšno sredstvo izvršbe predlagate (npr. rubež in prodaja predmetov, prodaja nepremičnin, rubež plače ali sredstev na računu pri banki, denarna kazen v primeru neizpolnitve nedenarne obveznosti).

  https://nasodiscu.si/izvrsba
 • Informiran.si - Odgovori na pogosta vprašanja v povezavi z ...

  Umik izvršbe lahko izdelate s pomočjo spodnjih e-obrazcev: e-obrazec: Umik izvršbe e-obrazec: Delni umik izvršbe. Znsesek v izvršbi lahko tudi poravnate v 8 dnevih od prejema sklepa, preden le-ta postane pravnomočen. Ko to storite, je najbolje obvestiti sodišče, da ste dolg poravnali in da predlagate da se izvršba ustavi.

  https://www.informiran.si/portal.aspx?content=izvrsba-pogosta-vprasanja&showRightFrame=1
 • Izvršba | Covl | Izterjava | Dolg | Terjatev | Terjatve

  HITRO - v roku 24 ur uredimo vse potrebno za vložitev predloga izvršbe. Sklep o izvršbi prejmete v 2 dneh!** + 0% PROVIZIJE UGODNO - že za 24 EUR brez DDV na posamezni izvršilni predlog*. To je VSE, kar plačate nam! STROKOVNO in KVALITETNO - svetujejo pravniki s pravosodnim izpitom - Pravna pisarna d.o.o. A++ boniteta in 5 let uspehov 0% PROVIZIJE oz. brez dodatnih stroškov ob uspešni ...

  https://elektronskaizvrsba.si
 • izvršba - sodisce.si

  Predloge za izvršbo na podlagi verodostojne listine se vlaga preko spletne strani https://evlozisce.sodisce.si. Predpisani obrazci so: predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine – obrazec COVL-1, (Obrazec pošljite na nov naslov Centralnega oddelka za verodostojno listino, Kersnikova 2, Ljubljana)

  sodisce.si/sodni_postopki/obrazci/2016050913194578
 • Sklep o izvršbi | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

  Dolžnik mora plačati tudi zamudne obresti in stroške davčne izvršbe. Z izvršbo se lahko poseže na vsako dolžnikovo premoženje, če ni z zakonom izvzeto iz izvršbe. Najpogosteje so predmet izvršbe dolžnikovi denarni prejemki, denarna sredstva pri bankah, terjatve, vrednostni papirji, premično in nepremično premoženje.

  https://www.fu.gov.si/zivljenjski_dogodki_prebivalci/sklep_o_izvrsbi
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

  Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). SOP 1998-01-2303. EVA 1998-2011-0005. EPA 1353

  www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1008
 • Vaša vprašanja in odgovori

  #PKP3 – NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA na Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (1.6.2020) V Uradnem listu št. 80/2020 z dne 30.5.2020 je bil objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), kot eden iz svežnja zakonov PKP3.Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi, upoštevaje dejstvo ...

  https://www.gzs.si/koronavirus/vsebina/Delovna-zakonodaja
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA