REZULTATI ISKANJA: Izvršbe

 • izvršba - sodisce.si

  Obvestilo za paketne vlagatelje glede začetka uporabe ZIZ-L (22. 3. 2019) V ponedeljek, 25. 3. 2019, se bodo pričele uporabljati spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L), ki v postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine prinašajo dve spremembi.Prva sprememba se nanaša na oznako zahtevka, saj bodo morali upniki poleg oznake verodostojne listine (npr. račun št.

  sodisce.si/sodni_postopki/izvrsba
 • Izvršba | Na sodišču

  Sredstva izvršbe V predlogu za izvršbo morate zapisati/označiti, kakšno sredstvo izvršbe predlagate (npr. rubež in prodaja predmetov, prodaja nepremičnin, rubež plače ali sredstev na računu pri banki, denarna kazen v primeru neizpolnitve nedenarne obveznosti).

  https://nasodiscu.si/izvrsba
 • Portal e-Sodstvo

  Druge objave Pogosti odgovori na vprašanja v zvezi z uporabo eZK Pogosti odgovori na vprašanja v zvezi z uporabo podportala Izvršba Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti Pravilnik o obrazcih vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka Seznam izvajalcev storitev varnega ...

  https://evlozisce.sodisce.si
 • Davčna izvršba | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

  Na dolžnikova denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri bankah in hranilnicah iz naslova denarnih prejemkov, ki so izvzeti iz davčne izvršbe (159. člen), oziroma je davčna izvršba nanje omejena (160. člen), ni mogoče seči z davčno izvršbo, v kolikor gre za prejemke, nakazane za tekoči mesec, oziroma je mogoče nanje seči le z ...

  https://www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/podrocja/davcna_izvrsba
 • Informiran.si - Odgovori na pogosta vprašanja v povezavi z ...

  Umik izvršbe lahko izdelate s pomočjo spodnjih e-obrazcev: e-obrazec: Umik izvršbe e-obrazec: Delni umik izvršbe. Znsesek v izvršbi lahko tudi poravnate v 8 dnevih od prejema sklepa, preden le-ta postane pravnomočen. Ko to storite, je najbolje obvestiti sodišče, da ste dolg poravnali in da predlagate da se izvršba ustavi.

  https://www.informiran.si/portal.aspx?content=izvrsba-pogosta-vprasanja&showRightFrame=1
 • Vse o izvršbah na računu in bančnih stroških

  Bralec je zaradi spremembe bivališča šele po več letih ugotovil, da je imel na bančnem računu številne izvršbe. Banko je zato zaprosil za podatke o njihovem poteku, a si s prejeto dokumentacijo ni znal pomagati. Na izpiskih namreč po njegovih besedah pogosto ni jasno, kdo je izvršbo izdal ...

  https://www.delo.si/gospodarstvo/finance/vse-o-izvrsbah-na-racunu-in-bancnih-stroskih.html
 • Zastaranje izvršbe - Odgovarja univ. dipl. pravnica Carmen ...

  Zastaranje izvršbe Zanima me ali izvršba kdaj zastara. Moj upnik mi je dal izvršbo na transakcijski račun v višini cca 30.000,00€. Zanima me ali ta izvršba kdaj zastara. Ker imam nizke dohodke( manj kot 500€ mesečno) mi banka ta denar ne zaseže. Nekje sem slišal, da izvršba postane v 10 letih neizvršljiva.

  https://mojaleta.si/Nasveti/zastaranje-izvrsbe
 • Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic ...

  Politiko izvajanja davčne izvršbe v času epidemije virusa COVID-19 določi minister, pristojen za finance. V tem času ne teče zastaranje pravice do izterjave davkov, če davčni organ ne začne ali ne nadaljuje že začete davčne izvršbe. 8.

  https://www.gov.si/novice/2020-03-20-ukrepi-na-davcnem-podrocju-za-blazitev-posledic...
 • Sistem Izvršbe - Primož Žavbi s.p.

  Izvršitelji, ki imajo podprt sistem izvršbe: Izvršitelj Denis Paternost; Izvršitelj Goran Ivković; Izvršitelj Zoran Kuret Marolt; Izvršitelj Slavec Franko; Izvršitelj Trifunović Nikola; Izvršitelj Aleš Pečovnik; Izvršitelj Marjan Bakan; Izvršitelj Tadej Poljak; Izvršitelj Peter Omahen; Izvršiteljica Simona Erlač; Izvršiteljica ...

  www.izvrsitelj.com
 • FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

  Pri obročnem plačilu davkov bodite pozorni na plačilo s pravilnim sklicem. V primeru odobrenega obročnega plačila davkov vas pozivamo, da plačilo posameznega obroka vedno izvršite z referenco oziroma sklicem, določenim na odločbi o obročnem plačilu.

  https://www.fu.gov.si
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA