REZULTATI ISKANJA: Hessov*

 • Hessov zakon - Wikipedija, prosta enciklopedija

  Hessov zakon trdi, da je sprememba energije v vsakem kemičnem ali fizikalnem procesu neodvisna od poti in števila vmesnih korakov, ki so potrebni, da se proces zaključi. Z drugimi besedami to pomeni, da sta za spremembo energije pomembni samo začetno in končno stanje sistema.

  https://sl.wikipedia.org/wiki/Hessov_zakon
 • hessov zakon - moje-instrukcije.com

  Istaknite svoj oglas i povećajte posjećenost do 6 puta. Stranica Moje Instrukcije za vrijeme školske godine bilježi preko 100 000 posjeta mjesečno, stoga nemojte propustiti priliku i popunite svoje slobodne termine s nama.

  www.moje-instrukcije.com/index.php?option=com_easydiscuss&view=post&id=1325&Itemid=100016
 • Zakon očuvanja energije – Wikipedija

  Zakon očuvanja energije je fizikalni zakon prema kojemu je u zatvorenom sustavu zbroj svih oblika energije (mehaničke, toplinske, električne, magneske i tako dalje) konstantan. Drugim riječima, u zatvorenom sustavu jedan oblik energije može prelaziti u druge oblike, a da se pri tom energija niti stvara niti poništava.

  https://hr.wikipedia.org/wiki/Hessov_zakon
 • Hessov zakon - arnes.si

  Hessov zakon . Standardna reakcijska entalpija je enaka vsoti standardnih reakcijskih entalpij vmesnih stopenj, na katere lahko formalno razdelimo dano reakcijo. Standardne reakcijske entalpije lahko neposredno merimo, prav tako standardne tvorbene entalpije za mnogo spojin. V primeru ...

  www2.arnes.si/~morel/energija/hessov.htm
 • Hessov zakon - Wikipedia

  Hessov zakon u termodinamici odnosi se na toplotne promjene hemijskih reakcija.Kako je entalpija funkcija stanja, promjena entalpije hemijske reakcije je nezavisna od puta reakcije.Zavisi samo od promjene entalpije produkata i reaktanata reakcije, a ne od individualnih koraka. Ovo omogućava izračunavanje entalpije za reakcije koje nije moguće direktno mjeriti.

  https://bs.wikipedia.org/wiki/Hessov_zakon
 • Schläfli-Hessov polihoron - Wikipedija, prosta enciklopedija

  Schläfli-Hessov polihoron je v štirirazsežni geometriji vsak izmed skupine desetih pravilnih sebe sekajočih zvezdnih poliedrov oziroma štirirazsežni politop.Ime imajo po njihovih odkriteljih Ludwigu Schläfliju (1814 - 1895) in Edmundu Hessu (1843 - 1903). Vsak med njimi je prestavljen s Schläflijevim simbolom {p,q,r} v katerem je eno izmed števil enako 5/2.

  https://sl.wikipedia.org/wiki/Schläfli-Hessov_polihoron
 • Hessův zákon – Wikipedie

  Hessův zákon zformuloval poprvé v roce 1840 švýcarsko-ruský chemik a mineralog Germain Henri Hess.Zákon říká: Reakční teplo u reakce za stálého tlaku je rovno změně entalpie a u reakce za stálého objemu změně vnitřní energie.. Výsledné reakční teplo závisí pouze na počátečním a konečném stavu, nikoli na stavech přechodných.

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Hessův_zákon
 • Kemijska termodinamika: Hessov zakon, entropija

  Kemijska termodinamika: Hessov zakon, entropija Tablica 2. Izobarni molarni toplinski kapaciteti nekih spojeva C 6 H 5 COOH(s) C(s) 2 (g)O 2 C p, m / J K 1 146,858mol 1 8,368 20,502 20,920 Pretpostavite da u zadanom temperatunom području toplinski kapaciteti nisu ovisni o

  https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/seminar_2[1].pdf
 • 1. PREDMET: FIZIKALNA KEMIJA - fkkt.uni-lj.si

  pokažemo njuno povezavo z reakcijskimi toplotami (Hessov zakon). Pri obravnavi spontanosti procesov in ravnotežja spoznamo entropijo (2. termodinamski zakon), nato pa še Gibbsovo in Helmholtzovo prosto energijo. Sledi obravnava ravnotežja v večfaznih sistemih čistih snovi. Spoznamo kemijski potencial ter izpeljemo Gibbsovo fazno pravilo in ga

  https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/2-Študij/5-Predbolonjski_študijski...
 • 1. PREDMET: ANORGANSKA KEMIJA - fkkt.uni-lj.si

  Hessov zakon. Lastnosti raztopin. Elektrolitska disociacija. Kemijsko ravnotežje. Le Chatelier-jev princip. Kisline in baze, pH, pufri. Elektrokemija, redoks reakcije, standardni redoks potenciali. Koordinacijska kemija. Kemija sp elementov periodneg sistema. Naslovi eksperimentalnih vaj: 1. Formule kemijskih spojin

  https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/2-Študij/5-Predbolonjski_študijski...
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA