REZULTATI ISKANJA: Društva

 • eVEM / Začenjam / Želim ustanoviti podjetje / Poslovne ...

  Lastnosti društva. Ustanovitelji: Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične osebe oziroma pravne osebe. Gospodarska družba ne more ustanoviti društva, ki ima v temeljnem aktu določeno dejavnost, katero gospodarska družba opravlja kot svojo dejavnost.

  evem.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje/poslovne-oblike-podjetij/drustvo
 • Društvo in ustanovitev društva — Mladipodjetnik.si

  Društvo je združenje najmanj treh poslovno sposobnih oseb, ki želijo uresničevati nek skupen interes. Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. V kolikor pride do slednjega, ga društvo ne sme razdeliti med svoje člane.

  https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/ustanovitev-podjetja/katero-obliko...
 • Vloga Vloga za registracijo društva - eUprava

  naslov sedeža društva, podatke o zastopniku društva (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča ali naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča), podatke o nepridobitnih dejavnostih društva in predlog za glavno nepridobitno dejavnost.

  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=120
 • Društva | Ministrstvo za notranje zadeve

  Registracija društva Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji, skladno z zakonom o društvih, ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov.Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja, odločitve o upravljanju društva pa neposredno ali posredno sprejemajo članice oziroma ...

  www.mnz.gov.si/mnz_za_vas/drustva_ustanove_shodi_prireditve/drustva
 • Predložitev letnih poročil

  Društva predložijo: podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih (za državno statistiko, s predložitvijo izjave za uveljavljanje poenostavitve, pojasnil k izkazom in poročila o poslovanju društva pa tudi za javno objavo), letno poročilo v neenotni obliki v PDF datoteki (za javno objavo).

  https://www.ajpes.si/Letna_porocila/Predlozitev/Drustva/Splosno
 • Društvo – Wikipedija

  Struktura i dinamika društva. S obzirom da sociologija proučavajući društvo, proučava i društvene pojave koje u svojoj ukupnosti međusobno povezane ljudsko društvo, to se kao jedan od prvih zadataka sociologije nameće potreba klasifikaciranja i utvrđivanja međusobnih odnosa tih pojavava, odnosno utvrđivanja strukture društva s obzirom na odnose koji postoje između elemenata iz ...

  https://hr.wikipedia.org/wiki/Društvo
 • Zakon o društvih - PisRS

  Spletno mesto Pravno-informacijski sistem uporablja piškotke GoogleAnalytics, potrebne za izboljšanje uporabniške izkušnje - spremeni nastavitve - več o piškotkih

  www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4242
 • Društvo - Wikipedija, prosta enciklopedija

  Društva v Sloveniji. V Sloveniji deluje več kot 20.000 društev. Več kot 1500 je gasilskih. V slovenskem pravu je društvo prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih ali pravnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v temeljnem aktu in v skladu z zakonom, namen ustanovitve in ...

  https://sl.wikipedia.org/wiki/Društvo
 • Društva Občine Šentjur

  Društva, ki so v preteklosti že posredovala predstavitev, prosimo, da sporočijo, katere vsebine naj ohranimo. Namenitev dela dohodnine društvom. Vsi zavezanci za plačilo dohodnine lahko do konca koledarskega leta sporočijo, komu želijo nameniti do 0,5 % dohodnine, ki jim bo odmerjena.

  https://www.sentjur.si/objave/49
 • Vloga Vloga za izbris društva/zveze društev iz ... - eUprava

  zapisnik zbora članov društva, na katerem je bil sprejet sklep o prenehanju društva in določen prevzemnik premoženja društva (ime drugega društva, zavoda, ustanove ali druge nepridobitne pravne osebe s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva,

  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=673
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA