REZULTATI ISKANJA: Društva

 • Društva, politične stranke in ustanove - objave na spletu

  Opomba: Za seznam vseh društev v polje "Ime društva" ali "Ime tujega društva" vpišite * in kliknite gumb "Iskanje".

  mrrsp.gov.si
 • Vloga Vloga za registracijo društva - Portal GOV.SI

  naslov sedeža društva, podatke o zastopniku društva (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča ali naslov začasnega prebivališča, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča), podatke o nepridobitnih dejavnostih društva in predlog za glavno nepridobitno dejavnost.

  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=120
 • Društvo in ustanovitev društva — Mladipodjetnik.si

  Za registracijo društva se plača upravna taksa v višini 31,72 evrov. Postopki po registraciji društva. Po registraciji društva je potrebno izdelati žig, če se njegova uporaba določi v temeljnem aktu, in odpreti poslovni TRR pri banki. Naš pravni oddelek vam pomaga pri ureditvi celotne dokumentacije tako za zavod kot društvo.

  https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/ustanovitev-podjetja/katero-obliko...
 • Društva | Ministrstvo za notranje zadeve

  Registracija društva Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji, skladno z zakonom o društvih, ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov.Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja, odločitve o upravljanju društva pa neposredno ali posredno sprejemajo članice oziroma ...

  www.mnz.gov.si/mnz_za_vas/drustva_ustanove_shodi_prireditve/drustva
 • Registracija društva, ki je nastalo s spojitvijo društev

  Zahtevo za registracijo društva, ki je nastalo s spojitvijo, je zastopnik društva dolžan vložiti v roku 30 dni po sprejetih statusnih spremembah. Društvo, ki je zaradi spojitve prenehalo delovati, se iz registra društev izbriše na podlagi odločbe o registraciji novega društva.

  evem.gov.si/info/zacenjam/zelim-ustanoviti-podjetje/poslovne-oblike/drustvo/registraci...
 • Društvo – Wikipedija

  Struktura i dinamika društva. S obzirom da sociologija proučavajući društvo, proučava i društvene pojave koje u svojoj ukupnosti međusobno povezane ljudsko društvo, to se kao jedan od prvih zadataka sociologije nameće potreba klasifikaciranja i utvrđivanja međusobnih odnosa tih pojavava, odnosno utvrđivanja strukture društva s obzirom na odnose koji postoje između elemenata iz ...

  https://hr.wikipedia.org/wiki/Društvo
 • Vloga Vloga za izbris društva/zveze ... - Portal GOV.SI

  zapisnik zbora članov društva, na katerem je bil sprejet sklep o prenehanju društva in določen prevzemnik premoženja društva (ime drugega društva, zavoda, ustanove ali druge nepridobitne pravne osebe s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva,

  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=673
 • Društvo - Wikipedija, prosta enciklopedija

  Društva v Sloveniji. V Sloveniji deluje več kot 20.000 društev. Več kot 1500 je gasilskih. V slovenskem pravu je društvo prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih ali pravnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v temeljnem aktu in v skladu z zakonom, namen ustanovitve in ...

  https://sl.wikipedia.org/wiki/Društvo
 • Zakon o društvih - pisrs

  Spletno mesto Pravno-informacijski sistem uporablja piškotke GoogleAnalytics, potrebne za izboljšanje uporabniške izkušnje - spremeni nastavitve - več o piškotkih

  www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4242
 • Društva Občine Šentjur

  Društva, ki so v preteklosti že posredovala predstavitev, prosimo, da sporočijo, katere vsebine naj ohranimo. Namenitev dela dohodnine društvom. Vsi zavezanci za plačilo dohodnine lahko do konca koledarskega leta sporočijo, komu želijo nameniti do 0,5 % dohodnine, ki jim bo odmerjena.

  https://www.sentjur.si/objave/49
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA