REZULTATI ISKANJA: Društva

 • Društva in ustanove | GOV.SI

  Prenehanje delovanja društva, zveze društev in izbris iz registra društev. Društvo preneha delovati po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po zakonu.. Društvo ali zveza društev preneha delovati po volji članov, če zbor članov sprejme sklep o prenehanju delovanja društva.

  https://www.gov.si/teme/drustva-in-ustanove-2
 • Društvo – Wikipedija

  Struktura i dinamika društva. S obzirom da sociologija proučavajući društvo, proučava i društvene pojave koje u svojoj ukupnosti međusobno povezane ljudsko društvo, to se kao jedan od prvih zadataka sociologije nameće potreba klasifikaciranja i utvrđivanja međusobnih odnosa tih pojavava, odnosno utvrđivanja strukture društva s obzirom na odnose koji postoje između elemenata iz ...

  https://hr.wikipedia.org/wiki/Društvo
 • Društvo - Wikipedija, prosta enciklopedija

  Društva v Sloveniji. V Sloveniji deluje več kot 20.000 društev. Več kot 1500 je gasilskih. . V slovenskem pravu je društvo prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih ali pravnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v temeljnem aktu in v skladu z zakonom, namen ustanovitve in delovanja društva pa ni pridobivanje dobička. . Društva se ...

  https://sl.wikipedia.org/wiki/Društvo
 • Vloga Vloga za izbris društva/zveze ... - Portal GOV.SI

  O sklepu o prenehanju društva mora zastopnik društva obvestiti upravno enoto v 30 dneh in zahtevati izbris društva iz registra društev. Izpolnjen obrazec zastopnik društva pošlje priporočeno upravni enoti, na območju katere ima društvo sedež.

  https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=673
 • eUprava - Registracija društva, podružnice tujega društva ...

  Ustanovitev društva. Društvo ustanovite na ustanovnem zboru, kjer sprejmete sklep o ustanovitvi in temeljni akt društva ter izvolite zastopnika društva. Zvezo društev ustanovijo društva z enakimi ali podobnimi nameni in cilji delovanja, ki opravljajo podobne ali medsebojno povezane dejavnosti.

  https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/drustva-javne-prireditve/ustanovitev...
 • Društva, politične stranke in ustanove - objave na spletu

  Opomba: Za seznam vseh društev v polje "Ime društva" ali "Ime tujega društva" vpišite * in kliknite gumb "Iskanje".

  mrrsp.gov.si
 • Društva - Občina Hrpelje-Kozina

  Društva v OHK: Kontaktni naslov: Odgovorna oseba: Tel. št. E-mail : Internetna stran: Brkinska godba 2000: Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina: Darja Starc

  www.hrpelje-kozina.si/obcina/drustva
 • Društva | Ministrstvo za notranje zadeve

  Registracija društva Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji, skladno z zakonom o društvih, ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov.Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja, odločitve o upravljanju društva pa neposredno ali posredno sprejemajo članice oziroma ...

  www.mnz.gov.si/mnz_za_vas/drustva_ustanove_shodi_prireditve/drustva
 • Zakon o društvih - pisrs

  Zakon o društvih. SOP 2006-01-2567. EVA 2005-1711-0005. EPA 0533-IV

  www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4242
 • Društvo in ustanovitev društva — Mladipodjetnik.si

  Za registracijo društva se plača upravna taksa v višini 31,72 evrov. Postopki po registraciji društva. Po registraciji društva je potrebno izdelati žig, če se njegova uporaba določi v temeljnem aktu, in odpreti poslovni TRR pri banki. Naš pravni oddelek vam pomaga pri ureditvi celotne dokumentacije tako za zavod kot društvo.

  https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/ustanovitev-podjetja/katero-obliko...
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA