Rezultati: 1 - 10 od 29
 • Dopisi, opomini in pooblastila

  Dopisi, opomini in pooblastila

  https://www.informiran.si/ index2.aspx?catID=1000203
 • MojMaliPravnik.net - Pooblastila sem osebo, kateri sem ...

  Pooblastila sem osebo, kateri sem prodala avtomobil. Kje lahko preverim ali je opravil prepis vozila?

  www.mojmalipravnik.net/.../ 1914-pooblastila-sem-osebo...
 • Informiran.si - Bližnjica skozi birokracijo

  Dopisi, opomini in pooblastila Dopisi Pooblastila Opomini Družba Društva Državna uprava in občine Osebna stanja, dokumenti in potrdila Orožje in eksplozivi ...

  https://inforum.informiran.si/
 • pravniki.info - Pravni dokumenti (e-obrazci)

  Dopisi , Pooblastila in Opomini Dopis (splošni) Spremni dopis k poslani pogodbi Zavrnitev računa Pooblastilo za zastopanje Opomin pred tožbo ...

  www.pravniki.info/ pravni-predpisi.html
 • Pooblastila | iCenter Pomoč

  Izpis opominov za združene UPN in trajnike E-račun na e-naslov prejemnika ... Prosta mesta in statistika za vrtce Dopis z UPN Uvoz otrok iz šifranta ...

  help.icenter.si/sl/pooblastila
 • Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in ...

  Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP). SOP 2004-01-3838. EVA 2003-2111-0089. EPA 1153-III

  pisrs.si/Pis.web/ pregledPredpisa?id=ZAKO3745
 • [PDF]

  si-revizija.si

  ... pooblaščeni revizorji, zoper katere je bil začet postopek izreka opomina oziroma ... in Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (Dopis B ...

  www.si-revizija.si/sites/.../ porocilo_o_delu_2007.pdf
 • [PDF]

  gen-i.si

  ... takse in podobno), ki nastanejo v zvezi z izvajanjem pooblastila. Posredovani ... so poslovni odjemalci) po pisnem opominu. V tem primeru Pogodba preneha veljati ...

  www.gen-i.si/media/.../ poceni-plin_dopis_sp-zp_we...
 • [PDF]

  kungota.si

  TRETJI OSEBI TEHNIČNO KVALITETNI PREGLEDI DOPISI, ODGOVORI, ODSTOPI ZADEV 14 18 ... IZDANE ODLOČBE O PREKRŠKU 2 IZREČEN OPOMIN ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO USTAVITEV ...

  www.kungota.si/files/ 2010-2014-10.-redna-seja-p...
 • [WORD]

  turisticna-zveza.si

  ... je s tem dosežena zadostna javnost opomina. ... zveze ali po njenem pooblastilu upravni odbor zveze, ki jim tudi določi ...

  www.turisticna-zveza.si/.../ DOPIS IN OSNUTEK STATUTA T...