REZULTATI ISKANJA: Aneksi

 • RFR - Zneski povračil stroškov in drugih prejemkov po ...

  aneksi h kolektivnim pogodbam 4,10 (1. 7. 2020) 2. regres za prehrano med delom za podaljšani delovni čas: znesek za prehrano med delom za izpolnjenih 8 ur podaljšanega delovnega časa v mesecu: ZUJF 3,52 aneksi h kolektivnim pogodbam 4,10 (1. 7. 2020) 3. povračilo stroškov prevoza na delo in z njega – za kilometer

  https://www.zvezarfr.si/pripomocki/uporabni-podatki/podatki---tabele/-zujf-in-aneks-h...
 • Aneksi

  Aneksi. Pametni e-obrazci: Aneks k najemni pogodbi zaradi povečanja števila oseb, ki živijo z najemnikom Lastnik mora skleniti aneks k najemni pogodbi na zahtevo najemnika, če se število oseb poveča za eno ali več oseb, ki jih mora najemnik preživljati po zakonu (denimo ob rojstvu otroka). Za vse ...

  https://www.informiran.si/index2.aspx?catID=1000421
 • Sprejet Aneks št. 2 omogoča nagrajevanje bolj obremenjenih ...

  Vlada RS je na današnji redni seji odločila o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019. V Aneksu št. 2 nadaljujemo z reševanjem problematike družinske medicine. Opredeljen je nov obračunski model za ambulante družinske medicine in pediatrije na osnovni primarni ravni. Nagrajevali se bodo bolj obremenjeni zdravstveni timi.

  https://www.gov.si/novice/2019-07-18-sprejet-aneks-st-2-omogoca-nagrajevanje-bolj-o...
 • ZZZS - Splošni dogovori in aneksi

  Splošni dogovori in aneksi. Vsako leto se predstavniki izvajalcev (zbornice, združenja), Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pogajajo in dogovorijo za skupen obseg programov zdravstvenih storitev in potrebnih sredstev za plačilo programa na državni ravni.

  https://partner.zzzs.si/.../splosni_dogovori_in_aneksi/splosni_dogovori_in_aneksi
 • Uradni list - Ali so dovoljeni aneksi k evidenčnim naročilom?

  Če bi s sklenjenimi aneksi presegel mejo 20.000 evrov, ki je določena kot meja za izvedbo postopka javnega naročanja, bi bil naročnik v prekršku. Uporaba 95. člena ZJN-3 torej ni dovoljena, kadar bi povzročila takšno povečanje osnovne vrednosti pogodbe, ki bi evidenčno naročilo spremenila v javno naročilo.

  https://www.uradni-list.si/e-bilten/novica/ali-so-dovoljeni-aneksi-k-evidencnim-narocilom
 • Aneksi | At The Races

  Aneksi. 9 (4) Dance Contest (SAF) 11 (10 ) Diamonds 'n Dust (SAF) Track this horse Track this horse. 3-y-o bay filly Trainer: Gokhan Terzi (Last 14 days: 1-6 16.67%) Owner: Mr G Goksel; Sire: Var (USA ...

  https://www.attheraces.com/form/horse/Aneksi/SAF/3218599
 • Vzorec aneksa k najemni pogodbi - stanovanjskisklad-ng.si

  ANEKS št. _____ k najemni pogodbi, sklenjeni dne _____ za stanovanje v objektu na naslovu _____, ki ga sklepata:

  https://stanovanjskisklad-ng.si/files/Aneks_k_najemni_pogodbi.pdf
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki ...

  Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. SOP 1991-01-0682. EVA -. EPA -

  www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP11
 • Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS)

  Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS). SOP 2008-01-2429. EVA 2008-3111-0032. EPA -

  pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP234
 • Ministrstvo za javno upravo | GOV.SI

  Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, kontakt: 01 478 83 30, gp.mju@gov.si.

  https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA