REZULTATI ISKANJA: Šolstvo

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | GOV.SI

  Na avdio-video konferenci ministrov, pristojnih za raziskave, med njimi tudi državni sekretar ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dr. Jure Gašparič, so ministri razpravljali o vlogi raziskav in inovacij pri odpornosti gospodarstva in družbe, tako na pandemije, kot na bodoče krize in izzive, npr. okoljske, ki bi podjetja in ljudi lahko prizadeli še bolj.

  https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in...
 • Zavod RS za šolstvo

  za šolstvo nam gre. Ljubljana, 04.06.2020 Zavod RS za šolstvo vsako leto pripravi Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za srednješolce.

  https://www.zrss.si
 • Zavod RS za šolstvo

  Na Zavodu RS za šolstvo smo skupaj s strokovnjaki pripravili navodila za preverjanje in ocenjevanje znanja pri učenju na daljavo v programih gimnazij, srednjega strokovnega, srednjega poklicnega in nižjega poklicnega izobraževanja. Omenjena priporočila med drugim določajo, da naj ocenjevanje znanja v srednjih šolah sledi preverjanju znanja in naj ga šole vpeljujejo koordinirano z ...

  https://www.zrss.si/objava/navodila-za-preverjanje-in-ocenjevanje-znanja-v-srednjih-solah
 • Vpis v srednjo šolo | GOV.SI

  Vsako leto, predvidoma v januarju, na ministrstvu, pristojnem za izobraževanje, pripravimo in objavimo razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove. V skladu z vsakoletnim rokovnikom se kandidati do določenega roka prijavijo za vpis na šolo oziroma v izbrani izobraževalni program.

  https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo
 • E-šolstvo – OŠ Antona Globočnika Postojna

  WordPress Theme napisal WPZOOM. Avtorske pravice © 2020 OŠ Antona Globočnika Postojna. Vse pravice pridržane

  osagpostojna.splet.arnes.si/e-solstvo
 • Plačni razredi neto 2020 | Javni sektor

  Plačni razredi javni sektor so v bruto zneskih. Zneski plačnih razredov so v predpisih navedeni v bruto vrednostih, kar pomeni, da vsebujejo prispevke in davke, ki jih v imenu delojemalca odtegne izplačevalec.

  https://www.seja.si/33/placni-razredi-neto-2019-uniqueiduchxzASYZNYtcdWB2kWN2Ks90lPSL...
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v ...

  Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. SOP 1994-01-1937. EVA -. EPA -

  pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP19
 • E-šolstvo | SIO Projekti

  E-šolstvo Ministrstvo za šolstvo in šport je na javnemu razpisu za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju predvidoma za obdobje 2008 – 2013 izbralo projekte, katerih cilj je nadgradnja obstoječih dejavnosti na področju:

  https://projekt.sio.si/e-solstvo
 • Portal MIZŠ - Portal Ministrstvo za izobraževanje, znanost ...

  Portal Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport. Evidence VI zavodov in VI programov. Evidenca vsebuje podatke o vzgojno-izobraževalnih zavodih in vzgojno izobraževalnih programih za predšolsko vzgojo, osnovno šolo, srednjo šolo, zavode za posebne potrebe, višje strokovne šole, zavode za odrasle.

  eportal.mss.edus.si
 • Šolstvo | Portal za varnost in zdravje pri delu

  Šolstvo Seminarji o varnosti in zdravju pri delu v vzgoji in izobraževanju. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom RS za šolstvo občasno organizira brezplačne seminarje, namenjene obravnavi tem s področja: (1) uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje ter (2 ...

  www.osha.mddsz.gov.si/varnost-in-zdravje-pri-delu/informacije-po-dejavnostih/solstvo
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA