REZULTATI ISKANJA: Šolstvo

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | GOV.SI

  Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je danes osnovnim šolam z okrožnico posredovalo dodatne strokovne smernice za izvedbo ključnih oblik izobraževanja na daljavo, ki jih je pripravil Zavod za šolstvo skupaj s strokovnjaki.

  https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in...
 • Zavod RS za šolstvo

  Ljubljana, 26.03.2020 Za podporo delu ravnateljicam in ravnateljem osnovnih šol in na podlagi odzivov izvajanja izobraževanja na daljavo v prvih dveh tednih je Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in praktiki pripravil Strokovna navodila za ravnateljice in ravnatelje osnovnih...

  https://www.zrss.si
 • E-šolstvo – OŠ Antona Globočnika Postojna

  WordPress Theme napisal WPZOOM. Avtorske pravice © 2020 OŠ Antona Globočnika Postojna. Vse pravice pridržane

  osagpostojna.splet.arnes.si/e-solstvo
 • Zavod RS za šolstvo

  Poziv učiteljicam in učiteljem za napotitev na delo v evropskih šolah z začetkom v šolskem letu 2019/2020 Ljubljana, 11.02.2019. Obveščamo vas, da je na spletni strani MIZŠ objavljen poziv za 3 delovna mesta v evropskih šolah, in sicer pod rubriko Aktualni javni razpisi in javni natečaji.. Več informacij v priponki.. Rok za prijave je sreda, 3. april 2019.

  https://www.zrss.si/objava/poziv-uciteljem-in-uciteljicam-za-napotitev-na-delo-v...
 • Strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja ...

  Strokovni izpit je eden od pogojev za opravljanje vzgojno-izobraževalnega in drugega strokovnega dela v javnem vrtcu oziroma šoli. Opravljajo ga lahko kandidati, ki so delovne izkušnje pridobili kot pripravniki na področju vzgoje in izobraževanja, in kandidati, ki so delovne izkušnje pridobili z vzgojno-izobraževalnim delom v vrtcu oziroma šoli.

  evem.gov.si/info/dovoljenja/dovoljenje/12573/prikaziDovoljenje
 • Osnovnošolsko izobraževanje | GOV.SI

  Nadzor izvaja Inšpektorat za šolstvo in šport. Zakonodaja. Zakon o osnovni šoli (ZOsn) Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Prikaži na zemljevidu 01 400 52 00 ...

  https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/osnovna-sola
 • Ministrica za šolstvo: Šolsko leto se lahko podaljša v ...

  Šole in vrtci bodo najmanj naslednja dva tedna samevali. Foto: BoBo Vsaka oblika organiziranega varstva, torej varstva v skupinah je do preklica prepovedana, je za oddajo Dobro jutro po telefonu poudarila ministrica za šolstvo Simona Kustec."Zaradi tega, ker se nevarnost prenosa okužbe v skupini močno, močno poveča. velja poziv vsem tistim staršem, ki so v stiski, ki še niso našli ...

  https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/ministrica-za-solstvo-solsko-leto-se...
 • Šolski sistem v RS | Ministrstvo za izobraževanje, znanost ...

  Inšpektorat RS za šolstvo in šport . Urad RS za mladino. Pogosto obiskane vsebine. Obvestila. Okrožnice. Prosta mesta v vrtcih. Napredovanje v nazive na področju VIZ Varuh predšolskih otrok na domu. Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

  www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/enicnaric_center/...
 • eVŠ evidenca visokošolskih zavodov in študijski programov ...

  V eVŠ evidenco visokošolskih zavodov in študijskih programov so vpisani naslednji: visokošolski zavodi - stanje 31. 5. 2019; študijski programi - stanje 31. 5. 2019 . Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 75/16, se s spremembo 16. člena ukinja razvid visokošolskih zavodov, ki ga je vodilo ministrstvo. Z dnem ...

  www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/...
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v ...

  Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. SOP 1994-01-1937. EVA -. EPA -

  pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP19
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA