REZULTATI ISKANJA: Šolstvo

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | GOV.SI

  Da bi poglobili in spodbudili sodelovanje slovenskega gospodarstva z Evropsko organizacijo za jedrske raziskave (CERN), je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije in Gospodarsko zbornico Slovenije pripravilo dvodnevni dogodek "Dan slovenske industrije ...

  https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in...
 • Zavod RS za šolstvo - zrss.si

  za šolstvo nam gre. Ljubljana, 10.10.2019 Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) vabi učitelje likovne vzgoje in umetnosti, ravnatelje, učitelje razrednega pouka ter ostalih predmetov na prvo predstavitev mednarodnega projekta ''Pustimo radovednosti, da se razvija in čudi'' (izvirno v angleščini: „Erasmus plus - PERMISSION TO WONDER“),...

  https://www.zrss.si
 • Inšpektorat za šolstvo in šport | GOV.SI

  Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport. Linhartova cesta 7a Prikaži na zemljevidu 01 400 53 35; inspektorat-solstvo.mss@gov.si

  https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-solstvo-in-sport
 • Portal MIZŠ - Portal Ministrstvo za izobraževanje, znanost ...

  Portal Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport. Evidence VI zavodov in VI programov. Evidenca vsebuje podatke o vzgojno-izobraževalnih zavodih in vzgojno izobraževalnih programih za predšolsko vzgojo, osnovno šolo, srednjo šolo, zavode za posebne potrebe, višje strokovne šole, zavode za odrasle.

  eportal.mss.edus.si
 • Zavod RS za šolstvo - zrss.si

  Zavod RS za šolstvo Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami Dunajska 104 1000 LJUBLJANA. Predstavitev enote. Na enoti izvajamo najrazličnejše oblike strokovne podpore strokovnim delavcem v živo in na daljavo, kot so informiranje, nasveti, pisna priporočila, pisna mnenja, e-urice, svetovanje in konzultacije.

  https://www.zrss.si/o-nas/enote/oe-ljubljana
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v ...

  Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. SOP 1994-01-1937. EVA -. EPA -

  pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP19
 • Iskalnik | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

  Inšpektorat RS za šolstvo in šport . Urad RS za mladino. Pogosto obiskane vsebine. Obvestila. Okrožnice. Prosta mesta v vrtcih. Napredovanje v nazive na področju VIZ Varuh predšolskih otrok na domu. Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

  www.mizs.gov.si/si/iskalnik
 • Šolstvo | Portal za varnost in zdravje pri delu

  Šolstvo Seminarji o varnosti in zdravju pri delu v vzgoji in izobraževanju. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom RS za šolstvo občasno organizira brezplačne seminarje, namenjene obravnavi tem s področja: (1) uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje ter (2 ...

  www.osha.mddsz.gov.si/varnost-in-zdravje-pri-delu/informacije-po-dejavnostih/solstvo
 • ZRSZ - Prosta delovna mesta v Sloveniji

  2. Izobrazba Vpišete raven izobrazbe in/ali naziv (del naziva) izobrazbe. Izbiro potrdite z gumbom Dodaj izobrazbo. Z istim gumbom lahko dodate še druge ravni ali nazive izobrazbe. Če želite najti vsa prosta delovna mesta za posamezno raven izobrazbe, določite samo raven izobrazbe, polje naziv izobrazbe pustite prazen.

  https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta
 • Šolski sistem v RS | Ministrstvo za izobraževanje, znanost ...

  Inšpektorat RS za šolstvo in šport . Urad RS za mladino. Pogosto obiskane vsebine. Obvestila. Okrožnice. Prosta mesta v vrtcih. Napredovanje v nazive na področju VIZ Varuh predšolskih otrok na domu. Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

  www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/enicnaric_center/...
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA