REZULTATI ISKANJA: Šolstvo

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | GOV.SI

  V delegaciji predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, ki se je na povabilo norveškega kralja Haralda V. mudila 6. in 7. novembra na dvodnevnem obisku na Norveškem, je bil tudi minister dr. Jernej Pikalo.

  https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in...
 • Zavod RS za šolstvo

  za šolstvo nam gre. Ljubljana, 05.11.2019 Drugi nacionalni Kulturni bazar v regiji bo potekal 4. decembra 2019, v Slovenskem narodnem gledališču v Novi Gorici (Trg Edvarda Kardelja 5).

  https://www.zrss.si
 • Zavod RS za šolstvo

  Vsebine in aktivnosti, ki potekajo preko študijskih srečanj, v sodelovanju z učitelji in vzgojitelji pripravljajo in izvajajo svetovalci predmetnih in področnih skupin na Zavodu RS za šolstvo. Potrdila o udeležbi na študijskih srečanjih, ki so potekala v mesecu avgustu, bodo pripravljena in poslana na šole od 15. decembra 2019 dalje.

  https://www.zrss.si/ucilna-zidana/izobrazevanja/studijska-srecanja
 • Inšpektorat za šolstvo in šport | GOV.SI

  Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport. Linhartova cesta 7a Prikaži na zemljevidu 01 400 53 35; inspektorat-solstvo.mss@gov.si

  https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-solstvo-in-sport
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v ...

  Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. SOP 1994-01-1937. EVA -. EPA -

  pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP19
 • Portal MIZŠ - Portal Ministrstvo za izobraževanje, znanost ...

  Portal Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport. Evidence VI zavodov in VI programov. Evidenca vsebuje podatke o vzgojno-izobraževalnih zavodih in vzgojno izobraževalnih programih za predšolsko vzgojo, osnovno šolo, srednjo šolo, zavode za posebne potrebe, višje strokovne šole, zavode za odrasle.

  eportal.mss.edus.si
 • eVŠ evidenca visokošolskih zavodov in študijski programov ...

  V eVŠ evidenco visokošolskih zavodov in študijskih programov so vpisani naslednji: visokošolski zavodi - stanje 31. 5. 2019; študijski programi - stanje 31. 5. 2019 . Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 75/16, se s spremembo 16. člena ukinja razvid visokošolskih zavodov, ki ga je vodilo ministrstvo. Z dnem ...

  www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/...
 • Šolski sistem v RS | Ministrstvo za izobraževanje, znanost ...

  Inšpektorat RS za šolstvo in šport . Urad RS za mladino. Pogosto obiskane vsebine. Obvestila. Okrožnice. Prosta mesta v vrtcih. Napredovanje v nazive na področju VIZ Varuh predšolskih otrok na domu. Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

  www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/enicnaric_center/...
 • E-šolstvo | SIO Projekti

  E-šolstvo Ministrstvo za šolstvo in šport je na javnemu razpisu za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju predvidoma za obdobje 2008 – 2013 izbralo projekte, katerih cilj je nadgradnja obstoječih dejavnosti na področju:

  https://projekt.sio.si/e-solstvo
 • Šolstvo | Portal za varnost in zdravje pri delu

  Šolstvo Seminarji o varnosti in zdravju pri delu v vzgoji in izobraževanju. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom RS za šolstvo občasno organizira brezplačne seminarje, namenjene obravnavi tem s področja: (1) uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje ter (2 ...

  www.osha.mddsz.gov.si/varnost-in-zdravje-pri-delu/informacije-po-dejavnostih/solstvo
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA