Rezultati: 71 - 47 od 47
 • [PDF]

  ursjv.gov.si

  Bošković Institute (Zagreb) RPNS Radiation Protection and Nuclear Safety SMS Short Message Service SNSA Slovenian Nuclear Safety Administration SOP Standard ...

  www.ursjv.gov.si/.../ Final_Technical_Report_Art...
 • [PDF]

  mo.gov.si

  Dobili so tudi 572 besedilnih klicev na pomoč v obliki SMS-sporočil. Ljudje so jih največkrat poklicali, ker so potrebovali nujno medicinsko pomoč, saj je bilo ...

  www.mo.gov.si/fileadmin/.../ revija_sv/2017/sv_17_2.pdf
 • [PDF]

  dokumenti-pis.mop.gov.si

  Senzor se parametrizira daljinsko preko SMS sporočil ali lokalno preko serijskega porta z računalnikom. Št. načrta: PR51CKV3E/01 7/27 © IBE d.d. Vse avtorske ...

  https://.../ PR51CKV3E9001___Tehnicni_o...
 • [PDF]

  arso.gov.si

  ... dnevno) prek SMS sporočil pošiljali na sprejemni terminal v pisarni, medtem ko smo podatke o aktivnosti živali in temperaturi periodično (na 1 do 3 ...

  www.arso.gov.si/narava/.../ TeleMedo-porociloSLO-povze...
 • [PDF]

  ca.gov.si

  ... prek storitve SI- PASS z uporabo enkratnega gesla, poslanega s sporočilom SMS. Državni center za storitve zaupanja  Državni center za storitve zaupanja17 ...

  www.ca.gov.si/dokumenti/ SI-TRUST-krovna.pdf
 • [PDF]

  mf.gov.si

  ... računov preveril, ali so bili ti ustrezno prijavljeni davčnemu organu preko SMS sporočila ali na spletni strani FURS. Tako bo sistem omogočal dvojno kontrolo ...

  www.mf.gov.si/fileadmin/.../ Predlogi_predpisov/ZPR.pdf
 • [PDF]

  english.ess.gov.si

  Z namenom hitrega informiranja o prostih delovnih mestih je bilo v letu 2010 brezposelnim osebam posredovanih 143.944 SMS-sporočil in 60.719 sporočili po ...

  english.ess.gov.si/_files/.../ predstavitveni_pregled_slo...