Rezultati: 51 - 48 od 48
 • [WORD]

  mkgp.gov.si

  ... in opozarjanja (grafično preko vmesnika, preko elektronske pošte, preko sms). Modul, ki za svoje delovanje potrebuje več virov naj tudi nudi preverjanje ...

  www.mkgp.gov.si/fileadmin/.../ priloga3a_specifikacije_ge...
 • [PDF]

  fotogalerija.dz-rs.si

  FRANC LENKO, PS DeSUS - od 19.3.2002 SA[O PE^E, PS SNS IGOR [TEMBERGER, PS SMS – do 1.5.2004 ROBERTO BATTELLI, ital.nar.sk. Sestava Strokovne skupine pri ...

  https://.../ 2004-3_knj-2zv_Ustavne_raz...
 • [PDF]

  mo.gov.si

  Dobili so tudi 572 besedilnih klicev na pomoč v obliki SMS-sporočil. Ljudje so jih največkrat poklicali, ker so potrebovali nujno medicinsko pomoč, saj je bilo ...

  www.mo.gov.si/fileadmin/.../ revija_sv/2017/sv_17_2.pdf
 • [PDF]

  ca.gov.si

  ... prek storitve SI- PASS z uporabo enkratnega gesla, poslanega s sporočilom SMS. Državni center za storitve zaupanja  Državni center za storitve zaupanja17 ...

  https://www.ca.gov.si/ dokumenti/SI-TRUST-krovna.pdf
 • [WORD]

  vrs-3.vlada.si

  SMS – sistem upravljanja varnosti (Safety Management System) 94. SPA – letalo, ki zahteva enega pilota (Single-Pilot Aeroplane) 95. SPH – helikopter, ki zahteva ...

  vrs-3.vlada.si/MANDAT14/.../ $FILE/TARIFA.SVET.doc
 • [PDF]

  mop.gov.si

  Te podatke dobijo rejci sprotno (vsak mesec) po pošti, prek spletne strani po elektronski pošti ali z SMS. V sistem je bilo leta 2014 vključenih 3873 kmetij. Z ...

  www.mop.gov.si/fileadmin/.../ 1porocilo_opuzetp_2020_pri...
 • [PDF]

  mf.gov.si

  ... računov preveril, ali so bili ti ustrezno prijavljeni davčnemu organu preko SMS sporočila ali na spletni strani FURS. Tako bo sistem omogočal dvojno kontrolo ...

  www.mf.gov.si/fileadmin/.../ Predlogi_predpisov/ZPR.pdf
 • [PDF]

  english.ess.gov.si

  Z namenom hitrega informiranja o prostih delovnih mestih je bilo v letu 2010 brezposelnim osebam posredovanih 143.944 SMS-sporočil in 60.719 sporočili po ...

  english.ess.gov.si/_files/.../ predstavitveni_pregled_slo...