REZULTATI ISKANJA: polimorfija

 • KEMIJA - eportal.mss.edus.si

  razložijo pojma : alotropija, polimorfija. razložijo industrijski način pridobivanja, fizikalno-kemijske lastnosti in reakcije žveplove(vi) kisline in njenih soli. izračunavajo mase reaktantov in produktov, upoštevajo tehnične snovi in izkoristek reakcije. Si pridobijo pozitiven odnos do kemije.

  eportal.mss.edus.si/msswww/programi2007/programi/Ssi/kemijski_teh/KZ_kemija.htm
 • Polimorfija - instrukcije-poduka.blogspot.com

  Polimorfija je pojava da se ista tvar pojavljuje u više kristalnih oblika pri promjeni vanjskih uvjeta (temperature i tlaka. Kalcijev karbonat (CaCO 3), ovisno o uvjetima koji vladaju pri procesu kristalizacije, može se pojavit kao kalcit (trigonska modifikacija) ili kao aragonit (rompska modifikacija).

  https://instrukcije-poduka.blogspot.com/2012/10/instrukcije-iz-kemije-polimorfija.html
 • KVALITATIVNO – kaj nastane

  Podoben pojav pri spojinah imenujemo Polimorfija. Računanje z entalpijami. Toplota, ki se sprosti oziroma absorbira je točno enaka spremembi entalpije sistema. Entalpija snovi je odvisna od pogojov kjer se snov nahaja. ( standardni pogoji) Tako entalpijo označimo z H°, tlak pa naj bi bil 10(na 5)Pa.

  eltip.si/reg/upload/upload/Kemija2ga.doc
 • polimorfija | Struna | Hrvatsko strukovno nazivlje

  polimorfija im. ž. jd. definicija . postojanje kojega elementa, kemijskoga spoja ili minerala u dva ili više oblika koji se razlikuju po kristalnoj strukturi te fizikalnim i kemijskim svojstvima, a ne razlikuju se po kemijskome sastavu. istovrijednice . engleski: polymorphism.

  struna.ihjj.hr/naziv/polimorfija/34839
 • Ranitomeya ventrimaculata (Shreve, 1935) - frog.si

  Ranitomeya ventrimaculata (Shreve, 1935) Ta vrsta, ki je na rdečem seznamu označena kot najmanj ogrožena, pravzaprav sestoji iz večih različnih vrst žab, ki jih trenutno še ne moremo razlikovati, saj je za njih morda značilna polimorfija (obstoj v različnih oblikah) – tako pri barvi kot tudi pri vzorcu.

  www.frog.si/sl/dendrobatidae/ranitomeya-ventrimaculata.html
< 1 2 3 4 5

NOVICE DNEVA