REZULTATI ISKANJA: neopravičljivost

 • odločitve DKOM - Državna revizijska komisija

  Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj neopravičljivost razlogov za sporno zahtevo po delovni širini JVO v revizijskem zahtevku utemeljuje predvsem na trditvi o višjem nivoju varnosti JVO z manjšo delovno širino (W4 in W3), vendar strokovno mnenje ne potrjuje navedb vlagatelja .

  www.dkom.si/odlocitve_DKOM/2015062308014662
 • VSL0071249 - sodisce.si

  (6): Sodba neopravičljivost izostanka temelji le na nepredložitvi zdravniškega potrdila, izdanega na obrazcu predpisanim z drugim odstavkom 115. člena ZPP. Op. št. (7): V skladu z 286. členom ZPP lahko stranka le še na prvem naroku ponudi trditve in dokaze, kasneje pa le, če izkaže, da tega brez svoje krivde ni mogla storiti.

  sodisce.si/znanje/sodna_praksa/visja_sodisca/2015081111395473
 • VSL0059101 - sodisce.si

  Nerelevanten je tudi pritožbeni očitek, da sprememba tožbe kaže na neopravičljivost zmote tožeče stranke, kajti v okviru dobrovernosti posesti ni mišljena zmota, kot jo zatrjuje tožena stranka v pritožbi, in tudi sicer se nanaša na obdobje po zaključku pripoesestvovalne dobe.

  www.sodisce.si/vislj/odlocitve/2012032113051794
 • odločitve DKOM - Državna revizijska komisija

  SKLEP. Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Andraža Žvana, kot članov senata ...

  www.dkom.si/odlocitve_DKOM/2020081307365964
 • EUR-Lex - 62004CJ0524 - EN - EUR-Lex

  Ti dejavniki obsegajo med drugim stopnjo jasnosti in natančnosti kršenega pravila, namernost ali nenamernost storjene neizpolnitve ali povzročene škode, opravičljivost ali neopravičljivost morebitne nepravilne uporabe prava in okoliščino, da so lahko ravnanja institucije Skupnosti vplivala na sprejetje ali ohranitev nacionalnih ukrepov ...

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:62004CJ0524
 • Page 483 - Slovenski pravopis 1962 - Trojina

  neogiben -bna -o: ~ o potreben, ~ i ukrepi, neogibnost -i. ž

  pravopisi.trojina.si/ebooks/pravopis1962/files/assets/basic-html/page484.html
 • EUR-Lex - 62014CC0160 - EN - EUR-Lex

  This document is an excerpt from the EUR-Lex website

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:62014CC0160
 • Šolski opomin - srednja šola - MedOverNet

  Glede prenosa neopravičenih ur je pa moje mnenje, da če je šolsko leto zaključeno, je za tisto leto zaključek tudi opravičljivost ali neopravičljivost ur. Ker potem bi lahko navsezadnje tudi ocene kar malo prenašali v naslednje šolsko leto, sploh cveke, po tem povedanem sistemu.

  https://med.over.net/forum5/viewtopic.php?t=9953670
 • Osnove prava Evropske unije

  Člen 3 PEU (cilji Unije) Cilj Unije je krepitev miru, njenih vrednot in blaginje njenih narodov. Unija nudi svojim državljanom območje svobode, varnosti in pravice brez notranjih meja, na katerem je v povezavi z ustreznimi ukrepi glede kontrole na zunanjih mejah, azila, priseljevanja ter glede preprečevanja kriminala in boja proti njemu zagotovljeno prosto gibanje oseb.

  https://op.europa.eu/webpub/com/abc-of-eu-law/sl
 • Besede, ki se začnejo z n - besede, ki se končajo z

  seznam besed, ki se začnejo z n na nabada nabadajoč nabadajočega nabadal nabadam nabadanje nabadati nabasan nabasanega nabasati nabav nabavah nabavam nabavama

  sl.words-finder.com/index.php?begin=n
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA