REZULTATI ISKANJA: neopravičljivost

 • odločitve DKOM - Državna revizijska komisija

  Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj neopravičljivost razlogov za sporno zahtevo po delovni širini JVO v revizijskem zahtevku utemeljuje predvsem na trditvi o višjem nivoju varnosti JVO z manjšo delovno širino (W4 in W3), vendar strokovno mnenje ne potrjuje navedb vlagatelja .

  www.dkom.si/odlocitve_DKOM/2015062308014662
 • VSL0071249 - sodisce.si

  (6): Sodba neopravičljivost izostanka temelji le na nepredložitvi zdravniškega potrdila, izdanega na obrazcu predpisanim z drugim odstavkom 115. člena ZPP. Op. št. (7): V skladu z 286. členom ZPP lahko stranka le še na prvem naroku ponudi trditve in dokaze, kasneje pa le, če izkaže, da tega brez svoje krivde ni mogla storiti.

  sodisce.si/znanje/sodna_praksa/visja_sodisca/2015081111395473
 • neopravičljivost 🎓²

  непростительность

  https://slovenian_russian.enacademic.com/10331/neopravičljivost
 • Meje načela procesne avtonomije: izbrana (praktična) vprašanja

  oziroma neopravičljivost napačno uporabljenega prava, neizpolnitev obveznosti podati predlog za sprejetje predhodne odločbe. Nepogodbena odškodninska odgovornost DČ

  www.pf.um.si/site/assets/files/1365/2_oremuz_jmm_upl_okrogla_miza_nacelo_nacionalne...
 • neopravičljivost - это... Что такое neopravičljivost?

  непростительность

  https://slovenian_russian.academic.ru/10331/neopravičljivost
 • Šolski opomin - srednja šola - MedOverNet

  Glede prenosa neopravičenih ur je pa moje mnenje, da če je šolsko leto zaključeno, je za tisto leto zaključek tudi opravičljivost ali neopravičljivost ur. Ker potem bi lahko navsezadnje tudi ocene kar malo prenašali v naslednje šolsko leto, sploh cveke, po tem povedanem sistemu.

  https://med.over.net/forum5/viewtopic.php?t=9953670
 • EUR-Lex - 62014CC0160 - EN - EUR-Lex

  Nacionalni sodnik, ki odloča o odškodninski tožbi, mora – da bi ugotovil, ali je navedeni pogoj izpolnjen – upoštevati vse posebnosti situacije, o kateri odloča, in predvsem stopnjo jasnosti in natančnosti kršenega pravila, namernost kršitve, opravičljivost oziroma neopravičljivost napačno uporabljenega prava, stališče, ki ga ...

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:62014CC0160
 • EUR-Lex - 62004CJ0524 - EN - EUR-Lex

  Ti dejavniki obsegajo med drugim stopnjo jasnosti in natančnosti kršenega pravila, namernost ali nenamernost storjene neizpolnitve ali povzročene škode, opravičljivost ali neopravičljivost morebitne nepravilne uporabe prava in okoliščino, da so lahko ravnanja institucije Skupnosti vplivala na sprejetje ali ohranitev nacionalnih ukrepov ...

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:62004CJ0524
 • odločitve DKOM - Državna revizijska komisija

  SKLEP. Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Andraža Žvana, kot članov senata ...

  www.dkom.si/odlocitve_DKOM/2020081307365964
 • VSL0061448 - Iskalnik sodne prakse

  Naslovno sodišče je s tem, ko je zaključilo, da je tožniku mogoče očitati nezadostno skrbnost pri zapisu dednega dogovora na zapuščinski obravnavi po pokojni K. A. dne 28.3.1978, kjer je bila nepremičnina zapisana toženčevi materi do ½, dejansko ugotovilo neopravičljivost tožnikove zmote.

  www.sodisce.si/vislj/odlocitve/2010040815253029
1 2 3 >

NOVICE DNEVA