REZULTATI ISKANJA: neopravičljivost

 • Šolski opomin - srednja šola - MedOverNet

  Glede prenosa neopravičenih ur je pa moje mnenje, da če je šolsko leto zaključeno, je za tisto leto zaključek tudi opravičljivost ali neopravičljivost ur. Ker potem bi lahko navsezadnje tudi ocene kar malo prenašali v naslednje šolsko leto, sploh cveke, po tem povedanem sistemu.

  https://med.over.net/forum5/viewtopic.php?t=9953670
 • odločitve DKOM - Državna revizijska komisija

  Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj neopravičljivost razlogov za sporno zahtevo po delovni širini JVO v revizijskem zahtevku utemeljuje predvsem na trditvi o višjem nivoju varnosti JVO z manjšo delovno širino (W4 in W3), vendar strokovno mnenje ne potrjuje navedb vlagatelja .

  www.dkom.si/odlocitve_DKOM/2015062308014662
 • Slavoj Žižek: Ne polagati upanja v kulturo!

  V imenu te tradicije namreč po njegovem lahko vztrajamo na določenih dogmah, kot so neopravičljivost neenakosti, maltretiranje žensk in otrok ali posilstvo. Podprite Delo. Naše delo je, da vi veste več. In poročanje za Delo - je delo. Kot vsako drugo. Pošteno delo si zasluži plačilo. Naročite se na delo.si že za 1,49€ na mesec.

  https://www.delo.si/kultura/dediscina/slavoj-zizek-ne-polagati-upanja-v-kulturo-2.html
 • EUR-Lex - 62014CC0160 - EN - EUR-Lex

  Nacionalni sodnik, ki odloča o odškodninski tožbi, mora – da bi ugotovil, ali je navedeni pogoj izpolnjen – upoštevati vse posebnosti situacije, o kateri odloča, in predvsem stopnjo jasnosti in natančnosti kršenega pravila, namernost kršitve, opravičljivost oziroma neopravičljivost napačno uporabljenega prava, stališče, ki ga ...

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:62014CC0160
 • odločitve DKOM - Državna revizijska komisija

  Vendar pa Državna revizijska komisija na tem mestu ugotavlja, da je bil naročnik na portalu javnih naročil opozorjen le na neopravičljivost in nesorazmernost citirane zahteve in dokazil, ni pa bil naročnik opozorjen na neustreznost določitve ključnih kadrov ter njihovih vlog (nalog in odgovornosti) pri izvedbi predmetnega javnega ...

  www.dkom.si/odlocitve_DKOM/2017062307450222
 • VSL0065312 - sodisce.si

  Stališče sodišča, da neopravičljivost zmote toženke izhaja iz dejstva, da je zemljiškoknjižno stanje nepopolno in netočno, ni pravilno in tudi ni obrazloženo. Vknjižba vzpostavitve lastninske pravice na denacionaliziranem poslovnem prostoru s pripadajočim zemljiščem za prejšnjo lastnico in posledično nadaljnja izpodbijana vpisa ...

  www.sodisce.si/vislj/odlocitve/2012032113055943
 • Umetniški filmi na Štuku - Društvo za razvoj ...

  Kino Štuk odslej drugačen kino Društvo za razvoj filmske kulture iz Maribora pripravlja od oktobra dalje art program kina Štuk Popularizirati umetniški film v Mariboru ni prav lahka naloga, deloma zaradi družbeno-ekonomske krize in deloma zaradi posebnosti časa, v katerem nas bombardirajo s poplavo večinoma nepotrebnih informacij, ki sicer s tovrstno filmsko produkcijo nimajo prav…

  zofijini.net/filmsko_prispevki_umetniski
 • EUR-Lex - 62004CJ0524 - EN - EUR-Lex

  Ti dejavniki obsegajo med drugim stopnjo jasnosti in natančnosti kršenega pravila, namernost ali nenamernost storjene neizpolnitve ali povzročene škode, opravičljivost ali neopravičljivost morebitne nepravilne uporabe prava in okoliščino, da so lahko ravnanja institucije Skupnosti vplivala na sprejetje ali ohranitev nacionalnih ukrepov ...

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:62004CJ0524
 • Page 483 - Slovenski pravopis 1962 - Trojina

  neogiben -bna -o: ~ o potreben, ~ i ukrepi, neogibnost -i. ž

  pravopisi.trojina.si/ebooks/pravopis1962/files/assets/basic-html/page484.html
 • PRAVO EVROPSKE UNIJE - Pravnica.net

  Skripta – Koritnik, različni viri. Zapiski s predavanj 2006/07. I. del: ZGODOVINA IN RAZVOJ EVROPSKIH SKUPNOSTI. 1. UVOD. EVROPSKO PRAVO: širše ( pravo evropskih mednarodnih organizacij

  https://www.pravnica.net/literatura/n/2010/02/09073df04d904d098b571f486c2a0fe5/zapiski...
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA