REZULTATI ISKANJA: neopravičljivost

 • Šolski opomin - srednja šola - MedOverNet

  Glede prenosa neopravičenih ur je pa moje mnenje, da če je šolsko leto zaključeno, je za tisto leto zaključek tudi opravičljivost ali neopravičljivost ur. Ker potem bi lahko navsezadnje tudi ocene kar malo prenašali v naslednje šolsko leto, sploh cveke, po tem povedanem sistemu.

  https://med.over.net/forum5/viewtopic.php?t=9953670
 • Meje načela procesne avtonomije: izbrana (praktična) vprašanja

  oziroma neopravičljivost napačno uporabljenega prava, neizpolnitev obveznosti podati predlog za sprejetje predhodne odločbe. Nepogodbena odškodninska odgovornost DČ ...

  www.pf.um.si/site/assets/files/1365/2_oremuz_jmm_upl_okrogla_miza_nacelo_nacionalne...
 • odločitve DKOM - Državna revizijska komisija

  Vendar pa Državna revizijska komisija na tem mestu ugotavlja, da je bil naročnik na portalu javnih naročil opozorjen le na neopravičljivost in nesorazmernost citirane zahteve in dokazil, ni pa bil naročnik opozorjen na neustreznost določitve ključnih kadrov ter njihovih vlog (nalog in odgovornosti) pri izvedbi predmetnega javnega ...

  www.dkom.si/odlocitve_DKOM/2017062307450222
 • VSL0071249 - sodisce.si

  (6): Sodba neopravičljivost izostanka temelji le na nepredložitvi zdravniškega potrdila, izdanega na obrazcu predpisanim z drugim odstavkom 115. člena ZPP. Op. št. (7): V skladu z 286. členom ZPP lahko stranka le še na prvem naroku ponudi trditve in dokaze, kasneje pa le, če izkaže, da tega brez svoje krivde ni mogla storiti.

  sodisce.si/vislj/odlocitve/2015081111395473
 • Slavoj Žižek: Ne polagati upanja v kulturo! - delo.si

  Desničarska antiimigrantska politika in politika, usmerjena proti Muslimanom, tako spodjeda prav tisto Evropo, ki naj bi jo s temi rasističnimi ukrepi ubranila. V imenu te tradicije namreč po njegovem lahko vztrajamo na določenih dogmah, kot so neopravičljivost neenakosti, maltretiranje žensk in otrok ali posilstvo.

  https://www.delo.si/kultura/dediscina/slavoj-zizek-ne-polagati-upanja-v-kulturo-2.html
 • EUR-Lex - 62004CJ0446 - EN - EUR-Lex

  Ti dejavniki obsegajo med drugim stopnjo jasnosti in natančnosti kršenega pravila, namernost ali nenamernost storjene neizpolnitve ali povzročene škode, opravičljivost ali neopravičljivost morebitne nepravilne uporabe prava in okoliščino, da so lahko ravnanja institucije Skupnosti prispevala k sprejetju ali ohranitvi nacionalnih ukrepov ...

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:62004CJ0446
 • odločitve DKOM - Državna revizijska komisija

  Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj neopravičljivost razlogov za sporno zahtevo po delovni širini JVO v revizijskem zahtevku utemeljuje predvsem na trditvi o višjem nivoju varnosti JVO z manjšo delovno širino (W4 in W3), vendar strokovno mnenje ne potrjuje navedb vlagatelja .

  www.dkom.si/odlocitve_DKOM/2015062308014662
 • VSL0065312 - sodisce.si

  Tudi odvetnica, ki jo je toženka prosila za pomoč v zvezi s sklenitvijo pogodbe, in notarka, ki je izvedla overitev, sta bili enakega mnenja. Stališče sodišča, da neopravičljivost zmote toženke izhaja iz dejstva, da je zemljiškoknjižno stanje nepopolno in netočno, ni pravilno in tudi ni obrazloženo.

  www.sodisce.si/vislj/odlocitve/2012032113055943
 • EUR-Lex - 62014CC0160 - EN - EUR-Lex

  Nacionalni sodnik, ki odloča o odškodninski tožbi, mora – da bi ugotovil, ali je navedeni pogoj izpolnjen – upoštevati vse posebnosti situacije, o kateri odloča, in predvsem stopnjo jasnosti in natančnosti kršenega pravila, namernost kršitve, opravičljivost oziroma neopravičljivost napačno uporabljenega prava, stališče, ki ga ...

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:62014CC0160
 • Umetniški filmi na Štuku | Društvo za razvoj humanistike

  Prodor umetniškega filma dodatno otežujeta tudi odnos države – le-ta v filmu očitno še vedno ne prepoznava enakovredne »težnosti« z drugimi umetniškimi zvrstmi, kar postane očitno na nivoju izobraževalnega sistema in manj na področju kinematografije – in ekonomska neopravičljivost tovrstnega filma.

  zofijini.net/filmsko_prispevki_umetniski
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA