Rezultati: 1 - 10 od 29
 • evidenca-registriranih-vozil-presek-stanja

  https://podatki.gov.si/.../ evidenca-registriranih-voz...
 • [PDF]

  arsktrp.gov.si

  ... o GERK-u Približaj Posvetli Presek z DKN Presek z evidencami REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Presek zapisa z evidencami REPUBLIKA ...

  www.arsktrp.gov.si/fileadmin/.../ 1_b__RKG_-_Rotenhajzer.pdf
 • [WORD]

  gu.gov.si

  ... postopka (glej splošno o evidentiranju postopkov) 8 Presek parcel z ostalimi sloji Presek parcele s podatki sloja območja bonitet, dejanske rabe zemljišč ...

  www.gu.gov.si/fileadmin/.../ Zasnova_tehnicne_dokumenta...
 • rkg.gov.si

  UE nosilcev KMG o predmetni spremembi ne obvešča. [pic] Slika 1: Presek GERK-ov z obodom komasacije Če pa bo površina GERK-a (Primer 2), ki bo ostala ...

  rkg.gov.si/GERK/Pomoc/ sc.jsp?action=att&id=6744
 • [PDF]

  arrs.gov.si

  ... društvo Slovenije Tomaž Sajovic 100,00 7.496,91 14.993,82 2 12 Presek - list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje Društvo matematikov, ...

  www.arrs.gov.si/sl/infra/.../ 17/inc/Rezult-ppp-17-18.pdf
 • Prehod v zeleno gospodarstvo | Vlada Republike ...

  V petek, 11. maja, bo na tretji Circular Change konferenci v Mariboru prvič javno predstavljen Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije, ki je nastal v ...

  www.vlada.si/teme_in_projekti/ prehod_v_zeleno_gospodarstvo/
 • [PDF]

  e-prostor.gov.si

  ... 20 Ortogonalna Ortogonalna metoda, presek premic 30 GPS GPS metode 40 Presek Metode presekov in urezov, konstrukcija iz originalnih mer 50 Fotogrametrija ...

  www.e-prostor.gov.si/.../ Opis_strukture_graficnih_p...
 • [PDF]

  mop.gov.si

  ... 2015 - ZRSVN pripravil podrobno analizo: Presek con predlaganih kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov za spremembo prilog Uredbe o posebnih varstvenih ...

  www.mop.gov.si/fileadmin/.../ nacrt_posledic_natura2000_...
 • [PDF]

  mk.gov.si

  TRIJE PREDNOSTNI SKLOPI IN ŠTIRJE PRESEKI (PODROČJA POVEZAV) Strategija temelji na treh sklopih: 1. »Družbeni« sklop izkorišča dediščinske dobrine in tako ...

  www.mk.gov.si/fileadmin/.../ Strategija_21_SvetEvrope_2...
 • [PDF]

  umar.gov.si

  Presek med monetarno in industrijsko politiko predstavlja podroèje uravnavanja deviznega teèaja in obrestnih mer. Presek med ...

  www.umar.gov.si/fileadmin/.../ dz/2002/dz02-02.pdf