Rezultati: 1 - 10 od 29
 • [PDF]

  e-prostor.gov.si

  ... 41 Presek Natančnost določitve do 12 cm 42 Presek Natančnost določitve od 13 do 30 cm 43 Presek Natančnost določitve od 31 do 100 cm 44 Presek Natančnost ...

  www.e-prostor.gov.si/.../ Opis_strukture_ZK_tock.pdf
 • Iskanje po naselju

  PRESEK Z ZBIRNIM KATASTROM GJI Če izberemo ikono za p resek z zbirnim katastrom GJI , se odpre okno, kjer se izpišejo štirje sklopi podatkov: o naselju, ...

  prostor3.gov.si/preg/WebHelp/ Iskanje_po_naselju.htm
 • [WORD]

  gu.gov.si

  ... postopka (glej splošno o evidentiranju postopkov) 8 Presek parcel z ostalimi sloji Presek parcele s podatki sloja območja bonitet, dejanske rabe zemljišč ...

  www.gu.gov.si/fileadmin/.../ Zasnova_tehnicne_dokumenta...
 • Novica | Urad RS za meroslovje

  Presek stanja delovanja EURAMET-a, dr. Janko Drnovšek, delegat EURAMET, 4. Predstavitev sistema kakovosti na TCQ, dr. Rado Lapuh, MIRS, 5. Poročanje ...

  www.mirs.gov.si/si/.../ novica/5635/
 • [PDF]

  arrs.gov.si

  ... poljudno naravoslovje Prirodoslovno društvo Slovenije 91,0 1 11.000,00 4 Presek - list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje Društvo ...

  www.arrs.gov.si/sl/infra/.../ inc/Rezultati-PPP-13-14-2.pdf
 • [PDF]

  vlada.si

  DEL – Zakonodajni pogled 11.50-12.05 Presek stanja nove direktive EU in poročilo GRETA mag. Sandi Čurin nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi, ...

  www.vlada.si/fileadmin/.../ Program_EU_si_ti_posvet_ok...
 • [PDF]

  gov.si

  Število kablov v eni cevi položeni v zemljo: 1 Okolna temp. zemlje: 20 st.C Presek PEN vodnika je enak preseku faznega vodnika! dU0= 1.0 % Ik0= 5.0 kA Iu0= 10.0 ...

  www2.gov.si/mp/uiks/.../ ZPKZ-KO-PZI-EL-TEKSTI.pdf
 • [PDF]

  mk.gov.si

  TRIJE PREDNOSTNI SKLOPI IN ŠTIRJE PRESEKI (PODROČJA POVEZAV) Strategija temelji na treh sklopih: 1. »Družbeni« sklop izkorišča dediščinske dobrine in tako ...

  www.mk.gov.si/fileadmin/.../ Strategija_21_SvetEvrope_2...
 • [PDF]

  mizs.gov.si

  Bil je član upravnega odbora, več let predsednik komisije za popularizacijo matematike in član uredniškega odbora revije Presek pri Društvu matematikov, fizikov ...

  www.mizs.gov.si/fileadmin/.../ MIZS_Nagrajenci_2016.pdf
 • [PDF]

  umar.gov.si

  Presek med monetarno in industrijsko politiko predstavlja podroèje uravnavanja deviznega teèaja in obrestnih mer. Presek med ...

  www.umar.gov.si/fileadmin/.../ dz/2002/dz02-02.pdf