Rezultati: 1 - 10 od 17
 • [WORD]

  gu.gov.si

  ... postopka (glej splošno o evidentiranju postopkov) 8 Presek parcel z ostalimi sloji Presek parcele s podatki sloja območja bonitet, dejanske rabe zemljišč ...

  www.gu.gov.si/fileadmin/.../ Zasnova_tehnicne_dokumenta...
 • [WORD]

  fizika.fnm.um.si

  Strnad, Fizika na smučeh, Presek 2, 70-77 (1974-75). 7. J. Strnad, Fizika na smučeh, Presek 3, 102-106 (1974-75). 8. J. Strnad, Zakaj se lahko drsamo in ...

  www.fizika.fnm.um.si/files/.../ 03/fizika_alp_smuc.doc
 • [WORD]

  dijaski.net

  ... a2+c2 ploskovne diagonale d = a2+b2+c2 Telesna diagonala Presek diagonal p1= c*d1 O= a*b Pl = 2*a*b + 2*c*b P= 2*a*b+2*c*b+2*c*a V = a*b*c ...

  www.dijaski.net/get/ mat_plo_kocka_kvader_prizm...
 • rkg.gov.si

  UE nosilcev KMG o predmetni spremembi ne obvešča. [pic] Slika 1: Presek GERK-ov z obodom komasacije Če pa bo površina GERK-a (Primer 2), ki bo ostala ...

  rkg.gov.si/GERK/Pomoc/ sc.jsp?action=att&id=6744
 • [WORD]

  ico.si

  MNOŽICE: logika in jezik Množica, osnovna množica, podmnožica Presek, unija (združena množica), prazna množica Prikazi množic in odnosov med ...

  https://ico.si/wp-content/.../ MzR5-podrobna-razporeditev...
 • [WORD]

  studentski.net

  Presek vseh vodnikov, ki so povezani na števce ne sme biti manjši od 2,5mm2 Merilna garnitura vsebuje Števec delovne energije kWh s kazalnikom končne moči ...

  studentski.net/get/ vis_scv_meh_tpp_sno_projek...
 • [WORD]

  arnes.si

  ... 30 |VEHAR | | | | |Presek |Šenčur 30 | | | | |Šivec ...

  www2.arnes.si/~rzjtopl/rod/ viri/.../SA Sencur indeks-...
 • pisrs.si

  ... dvožičnih priključnih kablov ustrezati vrednostim v naslednji tabeli: |Presek priključnega kabla |Največja dopustna dolžina kabla | |(mm2) ...

  www.pisrs.si/Pis.web/ npbDocPdf?idPredpisa=PRAV4...
 • [WORD]

  vlada.si

  Presek škatlastega prepusta mora zagotavljati nemoten odtok vod s stoletno povratno dobo, Q100 = 31,10 m3/s in 0,50 m varnostne višine. Zaradi gradnje ...

  www.vlada.si/fileadmin/.../ doc/0305081746530_20v9.doc
 • [WORD]

  upravneenote.gov.si

  ... 45 |nasutje |SUGLASNI | |17 |Godeninci 2 |Preseka 1 |podreti brv |SUGLASNI | | | | ...

  www.upravneenote.gov.si/.../ priloga_k_obvestilu.doc