Rezultati: 1 - 10 od 15
 • [WORD]

  dijaski.net

  Unija je komutativna in asociativna. Presek množic A in B združuje elemente, ki hkrati pripadajo obema množicama. Presek je komutativna in asociativna ...

  www.dijaski.net/get/ mat_sno_stevila_mnozice_01...
 • [WORD]

  gu.gov.si

  ... postopka (glej splošno o evidentiranju postopkov) 8 Presek parcel z ostalimi sloji Presek parcele s podatki sloja območja bonitet, dejanske rabe zemljišč ...

  www.gu.gov.si/fileadmin/.../ Zasnova_tehnicne_dokumenta...
 • [WORD]

  eupoti.com

  Rudi Ambrož 041 443 453 Presek poti E6 n.m.v |Janče | | | | | | | |Kucelj | |800 |(800) | | |Volavlje | | | ...

  eupoti.com/ E6_pd_radlje_jance_polica.doc
 • [WORD]

  ico.si

  MNOŽICE: logika in jezik Množica, osnovna množica, podmnožica Presek, unija (združena množica), prazna množica Prikazi množic in odnosov med ...

  https://ico.si/wp-content/.../ MzR5-podrobna-razporeditev...
 • rkg.gov.si

  UE nosilcev KMG o predmetni spremembi ne obvešča. [pic] Slika 1: Presek GERK-ov z obodom komasacije Če pa bo površina GERK-a (Primer 2), ki bo ostala ...

  rkg.gov.si/GERK/Pomoc/ sc.jsp?action=att&id=6744
 • [WORD]

  487.gvs.arnes.si

  Presek kanala je enakokrak trapez. Vzporedni stranici merita 10,6 m in 7,4 m. Kanal je globok 4,8 m. Koliko kvadratnih metrov meri presek ABCD? 8. ...

  487.gvs.arnes.si/moodle/file.php/ 38/Ploscine_3._raven_.doc
 • pisrs.si

  ... dvožičnih priključnih kablov ustrezati vrednostim v naslednji tabeli: |Presek priključnega kabla |Največja dopustna dolžina kabla | |(mm2) ...

  www.pisrs.si/Pis.web/ npbDocPdf?idPredpisa=PRAV4...
 • [WORD]

  e-prostor.gov.si

  DATUMA | |natančnost |elaborata |PRESEKA STANJA | | | |PODATKOV ZA ...

  www.e-prostor.gov.si/.../ elaborati/2-Izjava_PIPG_2.doc
 • [WORD]

  eportal.mss.edus.si

  ... | |šivalnega sukanca; | | |Preseki šivov |razlikovati in opisati razne |zbirka šivov; | | ...

  eportal.mss.edus.si/msswww/.../ pik_tekstilni_tehnik_2_pr...
 • e-uprava.gov.si

  Presek koristnega snopa je koristno polje sevanja. 7. Prenos vira sevanja je prenos vira sevanja od enega imetnika k drugemu. ...

  https://e-uprava.gov.si/.../ 315368?disposition=attachment