Rezultati: 1 - 10 od 17
 • [WORD]

  dijaski.net

  ... 3.1 PRESEK Presek je binarna operacija in spada med izvedene operacije, kar pomeni, da ga lahko izrazimo z osnovnimi operacijami. Presek relacij p in r je ...

  www.dijaski.net/get/ mat_ref_relacijska_algebra...
 • [WORD]

  ico.si

  MNOŽICE: logika in jezik Množica, osnovna množica, podmnožica Presek, unija (združena množica), prazna množica Prikazi množic in odnosov med ...

  https://ico.si/wp-content/.../ MzR5-podrobna-razporeditev...
 • [WORD]

  bolnisnica-go.si

  ... | | |240+ 120 mm2|240+ 120 mm2| |Presek faznega vodnika |Sf |mm2 |480 |480 | |Presek zaščitnega vodnika|So |mm2 |240 ...

  www.bolnisnica-go.si/.../ priloga_st._2_-_tehnicne_s...
 • [WORD]

  gu.gov.si

  ... postopka (glej splošno o evidentiranju postopkov) 8 Presek parcel z ostalimi sloji Presek parcele s podatki sloja območja bonitet, dejanske rabe zemljišč ...

  www.gu.gov.si/fileadmin/.../ Zasnova_tehnicne_dokumenta...
 • [WORD]

  studentski.net

  ... vodniki priključeni na nap.Kjer to ni možno morajo biti izp.3pogoji:1.Presek vodnikov do Z.N. mora biti večji ali enak,kot ga dopušča Z.N.2.razdalja mora ...

  studentski.net/get/ vis_scv_gir_rsn_sno_zapisk...
 • [WORD]

  izs.si

  GRAFIČNI PRESEK sloja dejanske rabe MKGP (lokacijsko natančen na DOF) s slojem zemljiškokatastrskega prikaza (t.j. ZKP z določeno ...

  www.izs.si/fileadmin/.../ GURS_bonitete_interno_izob...
 • [WORD]

  arnes.si

  ... 30 |VEHAR | | | | |Presek |Šenčur 30 | | | | |Šivec ...

  www2.arnes.si/~rzjtopl/rod/ viri/.../SA Sencur indeks-...
 • pisrs.si

  ... dvožičnih priključnih kablov ustrezati vrednostim v naslednji tabeli: |Presek priključnega kabla |Največja dopustna dolžina kabla | |(mm2) ...

  www.pisrs.si/Pis.web/ npbDocPdf?idPredpisa=PRAV4...
 • [WORD]

  fizika.fnm.um.si

  Slavinec: Potapljanje, Presek, št. 2, 66, 1992/93. 17. M. Slavinec: Potapljanje, Presek 11. Ljubljana, 20-30 str., 1995. 18. Tečaj potapljanja za CMAS ...

  www.fizika.fnm.um.si/.../ fizikalna_simulacija_plovn...
 • [WORD]

  upravneenote.gov.si

  ... 45 |nasutje |SUGLASNI | |17 |Godeninci 2 |Preseka 1 |podreti brv |SUGLASNI | | | | ...

  www.upravneenote.gov.si/.../ priloga_k_obvestilu.doc