Rezultati: 1 - 10 od 38.041
 • [PDF]

  jzr.si

  IŠ za DDV: ________________ , v nadaljevanju uporabnik, skleneta naslednjo POGODBO O REKLAMIRANJU V __________________________ V ŽELEZNIKIH 1. člen Javni zavod ...

  www.jzr.si/images/tinymce/.../ Osnutek pogodbe reklamiran...
 • [PDF]

  fkbv.um.si

  UNIVERZA V MARIBORU lanica: ____FKBV____________ Preglednica o sklenjenih sporazumih/pogodbah/dogovorih za zagotavljanje praktičnega usposabljanja: Ime ...

  www.fkbv.um.si/images/ Praksa/POGODBE_maj14.pdf
 • [PDF]

  sklad-nek.si

  Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v ...

  www.sklad-nek.si/datoteke/.../ mednarodna-pogodba.pdf
 • [PDF]

  spiritslovenia.si

  PREDMET POGODBE 3. člen Pogodba se sklepa zaradi dodelitve sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov upravičenca s strani izvajalskega organa, s katerimi ...

  www.spiritslovenia.si/resources/.../ 771/VZOREC_POGODBE.pdf
 • [PDF]

  uil-sipo.si

  32*2'%$ 2 62'(/29$1-8 1$ 32'52ý-8 3$7(1729 VHVWDYOMHQD Y :DVKLQJWRQX MXQLMD GRSROQMHQD RNWREUD LQ VSUHPHQMHQD IHEUXDUMD 'UåDYH ...

  www.uil-sipo.si/fileadmin/.../ zakonodaja/MP_PCT.pdf
 • [PDF]

  ita-slo.eu

  V skladu s spremembami morata biti spremenjeni Pogodba o partnerstvu in Pogodba o dotaciji sofinanciranja. V primeru, da OzS ne odobri sprememb, se nadaljnja ...

  www.ita-slo.eu/ mma_bin.php?id=20160615153...
 • [PDF]

  vzorec-pogodbe.pdf

  https://www.kstm.si/pdf/ ponudba/vzorec-pogodbe.pdf
 • [PDF]

  s-kzg.si

  SI26279266 ki ga zastopa direktorica Irena Šinko (v nadaljevanju besedila: naročnik) in (v nadaljevanju besedila: dobavitelj) skleneta VZOREC POGODBE O DOBAVI ...

  www.s-kzg.si/static/ uploaded/.../VZOREC_POGODB...
 • [PDF]

  intereuropa.si

  INTEREUROPA D.D. Informacije javnega značaja - podatki o poslih (10. a člen ZDIJZ, 11. odstavek) Vrsta posla Datum sklenitve Pogodbeni partner Pogodbena ...

  www.intereuropa.si/si/files/.../ novice/Pogodbe_2015.pdf
 • [PDF]

  webstor.si

  POGODBA O SISTEMSKI PODPORI IN VZDRŽEVANJU RAČUNALNIŠKE OPREME št. XX/XXXX ki jo sklepata WEBSTOR, Gregor Weber Doleček s.p., Aličeva 4, 1261 LJ. - Dobrunje ID ...

  www.webstor.si/css/ documents/pogodba.pdf