Rezultati: 1 - 10 od 40.341
 • [PDF]

  jzr.si

  IŠ za DDV: ________________ , v nadaljevanju uporabnik, skleneta naslednjo POGODBO O REKLAMIRANJU V __________________________ V ŽELEZNIKIH 1. člen Javni zavod ...

  www.jzr.si/images/tinymce/.../ Osnutek pogodbe reklamiran...
 • [PDF]

  fkbv.um.si

  UNIVERZA V MARIBORU lanica: ____FKBV____________ Preglednica o sklenjenih sporazumih/pogodbah/dogovorih za zagotavljanje praktičnega usposabljanja: Ime ...

  www.fkbv.um.si/images/ Praksa/POGODBE_maj14.pdf
 • [PDF]

  spiritslovenia.si

  PREDMET POGODBE 3. člen Pogodba se sklepa zaradi dodelitve sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov upravičenca s strani izvajalskega organa, s katerimi ...

  www.spiritslovenia.si/resources/.../ 771/VZOREC_POGODBE.pdf
 • [PDF]

  uil-sipo.si

  32*2'%$ 2 62'(/29$1-8 1$ 32'52ý-8 3$7(1729 VHVWDYOMHQD Y :DVKLQJWRQX MXQLMD GRSROQMHQD RNWREUD LQ VSUHPHQMHQD IHEUXDUMD 'UåDYH ...

  www.uil-sipo.si/fileadmin/.../ zakonodaja/MP_PCT.pdf
 • [PDF]

  ita-slo.eu

  V skladu s spremembami morata biti spremenjeni Pogodba o partnerstvu in Pogodba o dotaciji sofinanciranja. V primeru, da OzS ne odobri sprememb, se nadaljnja ...

  www.ita-slo.eu/ mma_bin.php?id=20160615153...
 • [PDF]

  vzorec-pogodbe.pdf

  https://www.kstm.si/pdf/ ponudba/vzorec-pogodbe.pdf
 • [PDF]

  s-kzg.si

  SI26279266 ki ga zastopa direktorica Irena Šinko (v nadaljevanju besedila: naročnik) in (v nadaljevanju besedila: dobavitelj) skleneta VZOREC POGODBE O DOBAVI ...

  www.s-kzg.si/static/ uploaded/.../VZOREC_POGODB...
 • [PDF]

  bsc-kranj.si

  1 OSNUTEK POGODBE Vzorec pogodbe je sestavni del dokumentacije in je informativnega značaja, kar pomeni, da ga vlagatelj - prijavitelj ne izpolnjuje oziroma ne ...

  www.bsc-kranj.si/resources/.../ Osnutek_pogodbe_ LAS-dobi...
 • [PDF]

  uradni-list.si

  Št. 7(Uradni list RS, št. 42) Ljubljana, petek 4. 8. 2017 ISSN 1318-0932 Leto XXVII 42. Zakon o ratifikaciji Protokola o preprečevanju onesnaževanja voda zaradi ...

  https://www.uradni-list.si/ _pdf/2017/Mp/m2017042.pdf
 • [PDF]

  i.wifipoint.net

  ... 0590 77 777, fax 0590 77 779 http://wifipoint.net e-mail: pogodbe@wifipoint.net NAROČNIŠKA POGODBA za uporabo WiFIPoint.net za pravne osebe in podjetnike (v ...

  https://i.wifipoint.net/.../ 2015/11/Pogodba_WiFiPoint.pdf