Rezultati: 1 - 10 od 13.319
 • [PDF]

  spiritslovenia.si

  PREDMET POGODBE 3. člen Pogodba se sklepa zaradi dodelitve sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov upravičenca s strani izvajalskega organa, s katerimi ...

  www.spiritslovenia.si/resources/.../ 771/VZOREC_POGODBE.pdf
 • [PDF]

  pogodba-pogodbe.info

  POSEBNOSTI POGODB O ZAPOSLITVI 1. Pogodba o zaposlitvi za določen čas 52. člen (pogodba o zaposlitvi za določen čas) (1) Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene za ...

  https://.../ Zakon_o_delovnih_razmerjih...
 • [PDF]

  sklad-nek.si

  Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v ...

  www.sklad-nek.si/datoteke/.../ mednarodna-pogodba.pdf
 • [PDF]

  fk.uni-mb.si

  UNIVERZA V MARIBORU lanica: ____FKBV____________ Preglednica o sklenjenih sporazumih/pogodbah/dogovorih za zagotavljanje praktičnega usposabljanja: Ime ...

  www.fk.uni-mb.si/images/ Praksa/POGODBE_maj14.pdf
 • [PDF]

  vzorec-pogodbe.pdf

  https://www.kstm.si/pdf/ ponudba/vzorec-pogodbe.pdf
 • [PDF]

  intereuropa.si

  INTEREUROPA D.D. Informacije javnega značaja - podatki o poslih (10. a člen ZDIJZ, 11. odstavek) Vrsta posla Datum sklenitve Pogodbeni partner Pogodbena ...

  www.intereuropa.si/si/files/.../ novice/Pogodbe_2015.pdf
 • [PDF]

  VZOREC-POGODBE.pdf

  www.sentilj.si/wp-content/.../ 2018/06/VZOREC-POGODBE.pdf
 • [PDF]

  uradni-list.si

  Št. 4(Uradni list RS, št. 44) Ljubljana, petek 29. 6. 2018 ISSN 1318-0932 Leto XXVIII 13. Uredba o ratifikaciji Dogovora o spremembi Dogovora med Vlado ...

  https://www.uradni-list.si/ _pdf/2018/Mp/m2018044.pdf
 • [PDF]

  svz.gov.si

  I/SL RIMSKI POGODBI I/SL 1 SKLEPNA LISTINA Medvladne konference za skupni trg in Euratom MEDVLADNA KONFERENCA ZA SKUPNI TRG IN EURATOM, ki so jo v Benetkah 29. ...

  www.svz.gov.si/fileadmin/.../ Rimski_pogodbiSL.pdf
 • [PDF]

  kranj.si

  ... 4 14. člen Pogodba je sestavljena in podpisana v notarski obliki ter stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 15. člen Pogodba je napisana v ...

  https://www.kranj.si/files/.../ lokal-gibi-gib---pogodba.pdf