Rezultati: 1 - 10 od 10.666
 • [WORD]

  drzavnotozilski-svet.si

  P O V Z E T E K Z A P I S N I K A 30. seje Državnotožilskega sveta, ki je potekala v dveh delih, in sicer v sredo, 13. 11. 2013, ob 10.00 uri in v torek, ...

  www.drzavnotozilski-svet.si/.../ Povzetek zapisnika 30. s...
 • [WORD]

  jutro.si

  ... |/ |30 | |DATUM IZVEDBE |1A: ________ 1B: ________ | |UČNA TEMA |Povezovanje ...

  www.jutro.si/datoteke/priprave/ priprave_prvi1314/p1_30.doc
 • [WORD]

  bonumplus.si

  ... izpolniti v 30 dneh od dneva, ko je prejel račun. (2) Ne glede na prejšnji odstavek mora dolžnik svojo obveznost izpolniti: – v 30 dneh od dneva, ko je prejel ...

  www.bonumplus.si/datoteke/ OBVESTILO ŠT. 30.doc
 • [WORD]

  ... 30.doc

  vrs-3.vlada.si/MANDAT14/.../ $FILE/tč. 30.doc
 • [WORD]

  upravneenote.gov.si

  ----------------------- UPRAVNA ENOTA RADLJE OB DRAVI NAČELNICA ODDELEK ZA ...

  www.upravneenote.gov.si/ fileadmin/.../Organigram_U...
 • [WORD]

  os-lipnica.si

  NADOMEŠČANJE: TOREK, 30. 11. 2010 ura |predmet |oddelek |Odsoten/a |učilnica |Nadomešča |opomba |podpis | |0 |ROM |7. do 9. |ANDREJA MAŠIČ ZUPAN |RAČ |ODPADE ...

  www.os-lipnica.si/wp-content/.../ torek-30.-11.-2010.doc
 • [WORD]

  arnes.si

  [pic] [pic] [pic] [pic] ...

  www2.arnes.si/~oscefr2s/ vabilo_razstava_30_let.doc
 • [WORD]

  old.kzs.si

  SEJE IZVRŠNEGA ODBORA KZS ,ki je bila v ponedeljek, 30. maja, 2016, ob 17. uri, v konferenčni dvorani hotela Radisson Blu Plaza, na naslovu Bratislavska cesta ...

  old.kzs.si/fileadmin/.../ 30_05_2016_Zapisnik_IO_KZS...
 • [WORD]

  mp.gov.si

  ... 2018 ZADEVA: REŠEVANJE DENACIONALIZACIJSKIH ZADEV PRI OKRAJNIH SODIŠČIH - 5. člen Zakona o denacionalizaciji, stanje na dan 30. 6. 2018 V skladu ...

  www.mp.gov.si/fileadmin/.../ novice/2018/180713-1.doc
 • [WORD]

  mladinska.com

  Tedenske novosti 30/2012 Založbe Mladinska knjiga in Cankarjeve založbe MRAČNA PLAT LJUBEZNI Rafik Schami Prevod: Urška P. Černe Urednik: Andrej ...

  www.mladinska.com/_files/ 15547/Tedenske_novosti_30.doc