REZULTATI ISKANJA: Šolstvo

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

  Nacionalno konferenco Učeča se profesionalna skupnost (UPS) so na Brdu pri Kranju 3. oktobra 2018 v sodelovanju organizirali Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (enota Eurydice Slovenija), Zavod Republike Slovenije za šolstvo in CMEPIUS. Prosta mesta v vrtcih - povezava na aplikacijo

  www.mizs.gov.si
 • Zavod RS za šolstvo - zrss.si

  za šolstvo nam gre. Ljubljana, 27.06.2019 V poletnem eNovičniku si lahko preberete aktualna obvestila ter si ogledate novosti v Založbi ZRSŠ, kjer predstavljamo podrobnejšo vsebino aktualnih novih revij.

  https://www.zrss.si
 • Delovna področja | Ministrstvo za izobraževanje, znanost ...

  Visoko šolstvo ima tri stopnje. V prvo se razvrščajo visokošolski strokovni študijski programi in univerzitetni študijski programi, v drugo magistrski študijski programi in v tretjo doktorski študijski programi. Do spremembe Zakona o visokem šolstvu v letu 2004 je imelo visoko šolstvo dve stopnji, dodiplomsko in podiplomsko stopnjo.

  www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja
 • Zavod RS za šolstvo

  Študijska srečanja za glasbeno šolstvo, knjižnično dejavnost in šolsko svetovalno delo se bodo izvajala po starem modelu, v mesecu septembru in oktobru, v popoldanskem času. Učitelji se bodo do zapolnitve mest lahko prijavili v kateremkoli regijskem centru in si izbrali želene predmetne delavnice.

  https://www.zrss.si/ucilna-zidana/izobrazevanja/studijska-srecanja
 • Portal MIZŠ - Portal Ministrstvo za izobraževanje, znanost ...

  Portal Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport. Evidence VI zavodov in VI programov. Evidenca vsebuje podatke o vzgojno-izobraževalnih zavodih in vzgojno izobraževalnih programih za predšolsko vzgojo, osnovno šolo, srednjo šolo, zavode za posebne potrebe, višje strokovne šole, zavode za odrasle.

  eportal.mss.edus.si
 • Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport

  Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport je v segmentu izvajanja aktivnosti na podlagi športne zakonodaje v prvem trimesečju leta 2019 pripravil analizo dela, z namenom predstavitev aktivnosti, ugotovitev ter predstavitev nepravilnosti in opolnomočenje različnih deležnikov, ki so neposredno povezani z aktivnostmi inšpekotrata.

  www.iss.gov.si
 • Šolstvo | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  ŠOLSTVO. in priznavanje poklicnih kvalifikacij. Skrb in odgovornost za načrtovanje in izvajanje izobraževanja v Republiki Sloveniji je v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, področje usposabljanja odraslih pa v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. ...

  www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/solstvo
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v ...

  Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. SOP 1994-01-1937. EVA -. EPA -

  pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP19
 • Šolstvo | Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo ...

  ŠOLSTVO. Temeljni procesni zakoni, pomembni za vodenje postopkov na področju šolstva: Zakon o šolski inšpekciji (Uradni list RS, št. 114/05 - UPB1, ZSolI) Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.

  www.iss.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/solstvo
 • Šolstvo | iStore - Vaša No1 Apple Premium Reseller trgovina

  Šolstvo. Kdo lahko uveljavlja študentski / EDU popust? Dijaki, študentje in zaposleni na izobraževalnih ustanovah, ki lahko dokažejo svoj dijaški / študentski / profesorski status z EDU dokazilom. Popust velja tudi za izobraževalne ustanove (vrtci, šole, univerze, muzeji, knjižnice, zavodi, ipd).

  https://www.i-store.si/solstvo
1 2 3 4 5 >

NOVICE DNEVA